ครม. อนุมัติป้ายทะเบียนรถ “ใส่ชื่อตัวเอง”
นำเงินประมูลมาบริการสาธารณะ

ใจความสำคัญ

  • เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงคมนาคม กำหนดป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ให้มีตัวอักษรมากกว่าสองตัว หรือตัวอักษรผสมสระ หรือวรรณยุกต์ ตัวเลข หรือใส่ชื่อตัวเองได้ เพื่อนำแผ่นป้ายและหมายเลขทะเบียนดังกล่าว ไปเปิดประมูลหารายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของกรมการขนส่งทางบก

ป้ายทะเบียนรถยนต์ที่เราใช้กันในปัจจุบันนั้น นอกจากจะกำหนดรูปแบบให้มีตัวอักษร ขนาด ลักษณะ และสีที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน และง่ายต่อการจดจำ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมทางทะเบียน และความสะดวกในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายแล้ว หมายเลขทะเบียนที่เป็นที่นิยมยังสามารถนำมาเพิ่มมูลค่าของแผ่นป้ายทะเบียนนั้น ได้อีกด้วย กรมการขนส่งทางบกได้เริ่มนำป้ายทะเบียนเลขสวยออกประมูลตั้งแต่ปี 2546 ที่กรุงเทพมหานคร และต่อมา ได้เปิดขยายการประมูลออกไปในส่วนภูมิภาค โดยได้รับความนิยมจากประชาชนมาเข้าร่วมประมูลเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดรายได้จากการประมูลครั้งละหลายสิบล้านบาท ทำให้กรมการขนส่งทางบกสามารถนำรายได้ดังกล่าวมาจัดทำโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนได้

ท่านทราบหรือไม่ว่า สถิติการประมูลที่มูลค่าสูงที่สุดคือ การประมูลหมวดอักษร “8 กก” เมื่อเดือนตุลาคม 2563 เป็นเงิน 105,376,536 บาท โดยหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้ราคาสูงที่สุดคือ 8กก 8888 ในราคา 28,100,000 บาท

ล่าสุด เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการต่อร่างกฎกระทรวงคมนาคมที่กำหนดขนาด ลักษณะ และสีแผ่นป้ายทะเบียนรถและการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ซึ่งกำหนดให้มีป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษ ที่มีตัวอักษรมากกว่าสองตัว หรือตัวอักษรผสมสระ หรือวรรณยุกต์ หรือตัวเลขได้ โดยกรมการขนส่งทางบกมีแผนจะเปิดให้ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมการประมูลได้ในราคาตั้งต้น 1 ล้านบาท/ป้าย เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยกระทรวงคมนาคมจะดำเนินการกำหนดรายละเอียดของการประมูลป้ายทะเบียนพิเศษนี้ต่อไป

ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กำชับให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาตัวอักษรที่จะนำมาใช้บนแผ่นป้ายทะเบียนให้มีความเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด หรือส่งผลกระทบต่อการควบคุมทางทะเบียนหรือการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย

สำหรับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนั้น มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบก และหน่วยงานที่มีแผนงานด้านความปลอดภัยทางถนน ​โดยการสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความปลอดภัยต่อสาธารณชนเพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน เช่น การรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ การจัดตั้ง​ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ทั้งประเทศเพื่อติดตามการใช้ความเร็วและความปลอดภัยของรถโดยสารและรถบรรทุก ตลอดจนการดำเนินโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้แก่เด็กและเยาวชน เช่น โครงการสนามจราจรเยาวชน โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ รวมทั้งสนับสนุนค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน เป็นต้น สำหรับผุ้ที่สนใจเข้าร่วมการประมูลป้ายทะเบียนรถแบบใหม่ ท่านสามารถติดตามข่าวสารการเปิดประมูลได้ทางเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกที่ http://tabienrod.dlt.go.th/  หรือ สายด่วน 1584

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *