เพิ่มเงินตอบแทนแก่ อสม. 500 บาท 7 เดือน

ใจความสำคัญ

  • เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติวงเงิน 3,622.32 ล้านบาทเป็นค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่มีอยู่ 1,054,729 คนทั่วประเทศ คนละ 500 บาทต่อเดือน โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ รอบเดือนมีนาคม–มิถุนายน 2563 จะจ่ายรวมทีเดียว 4 เดือน จำนวน 2,000 บาท และรอบเดือนกรกฎาคม–กันยายน 2563 จะจ่ายเดือนละ 500 บาท รวมทั้งสิ้น 7 เดือน
  • พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่าเป็นการช่วยเหลือรอบแรก และรัฐบาลจะพิจารณาเพิ่มเติมให้ เนื่องจาก อสม. เหล่านี้เป็นกำลังหลักของประเทศในการเฝ้าระวัง โดยเฉพาะภาคท่องเที่ยว รวมทั้งภาคธุรกิจที่ใช้แรงงานต่างด้าว ซึ่ง ศบค. มีแผนจะต้องผ่อนปรนให้เข้ามาทำงานได้ในเร็ว ๆ นี้ ตามเสียงเรียกร้องของเจ้าของกิจการประเภทต่าง ๆ ทั่วประเทศ

เหตุผลสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดีจนเป็นที่ยอมรับในระดับโลก นอกจากได้รับความร่วมมือจากประชาชนชาวไทยเป็นอย่างดี เช่น สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม และปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐอย่างเคร่งครัดแล้ว ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เป็นเพราะเรามีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศ ที่ทุ่มเททำงานอย่างหนักมาโดยตลอดในการร่วมแรงร่วมใจกันทำหน้าที่ขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มแข็ง ทั้งการลงพื้นที่เคาะประตูบ้านทีละหลังในชุมชนของตนเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน แนะนำและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) สร้างความตระหนักไม่ให้ชุมชนการ์ดตก อีกทั้งรับหน้าที่เป็นด่านหน้าในการค้นหา คัดกรองประชากรกลุ่มเสี่ยงกว่า 14 ล้านครัวเรือน และติดตามกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงมากกว่า 1 ล้านคน ซึ่งทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นการทำงานที่ต้องทุ่มเท เสียสละเวลา อีกทั้งยังมีความเสี่ยงสูงจนหลายคนต้องเจ็บป่วยและเสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติงาน

“อสม. เองก็เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 เช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป”

ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบแทนและให้กำลังใจต่อความทุ่มเท เสียสละทำงานอย่างหนักมาโดยตลอดของพี่น้อง อสม. เหล่านี้ คณะรัฐมนตรี นำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงได้เห็นชอบให้อนุมัติวงเงิน 3,622.32 ล้านบาท เป็นเงินตอบแทนเพิ่มเติมแก่ อสม. และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ที่มีอยู่ 1,054,729 คนทั่วประเทศ โดยจะได้รับเงินคนละ 500 บาทต่อเดือน แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ รอบเดือน มีนาคม–มิถุนายน 2563 จะจ่ายรวมทีเดียว 4 เดือน จำนวน 2,000 บาท และรอบเดือนกรกฎาคม–กันยายน 2563 จะจ่ายเดือนละ 500 บาท รวมทั้งสิ้น 7 เดือน  เช่นเดียวกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ โดยใช้งบประมาณจากโครงการตาม พ.ร.ก. เงินกู้ฯ ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเสนอเข้า ครม.

นายกรัฐมนตรีมีความตั้งใจที่จะดูแลพี่น้อง อสม. ทุก ๆ คน เนื่องจากพวกเขาเหล่านี้เป็นกลไกหลักในการดูแลประชาชนที่ใกล้ชิดมากที่สุด และไม่ว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสจะยังมีอยู่หรือหมดไปก็ตาม แต่ก็ยังจะต้องมีการเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบุคคลากรเหล่านี้ยังช่วยการฟื้นฟูท้องถิ่น เพื่อเตรียมรับภาคการท่องเที่ยว และภาคธุรกิจที่กำลังรอมาตรการผ่อนปรนในระยะต่อไป ซึ่งจะต้องสอดส่องดูแลแรงงานต่างด้าวที่เตรียมจะเดินทางเข้ามาอีกจำนวนมาก ทั้งหมดนี้ยังต้องพึ่งพากลไกของ อสม. ทั้งสิ้น

ดังนั้น การอนุมัติเงินช่วยเหลือเป็นเวลา 7 เดือนนั้น เป็นเพียงแค่ระยะแรก จากนี้ไป รัฐบาลจะยังคงพยายามจัดหางบประมาณเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้พี่น้อง อสม. อีก แต่สาเหตุที่ ณ วันนี้ ไม่สามารถให้การช่วยเหลือตอบแทนเป็นเวลา 19 เดือนได้เลยทันทีโดยใช้งบประมาณจากโครงการตาม พ.ร.ก. เงินกู้ฯ นั้น เป็นเพราะยังจำเป็นต้องระมัดระวังในการใช้เงินกู้ดังกล่าว ในกรณีที่อาจมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกเป็นระลอกที่ 2

ติดตามบทความที่เกี่ยวข้อง

: อสม.”มดงาน”ตัวน้อยนิดกับภารกิจสำคัญช่วยชาติ ( ลิงค์ https://www.pmdu.go.th/local-volunteer/ )

: เพิ่มค่าตอบแทนพิเศษเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรวมใจสกัดภัยโควิด-19 ( ลิงค์ https://www.pmdu.go.th/pay-more-for-covid-19-volunteer/ )

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *