เก็บภาษี VAT ค่าบริการออนไลน์บริษัทต่างชาติ เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการไทย

คลิปแนะนำ, 25 สิงหาคม 2563

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความ “ ดัน พ.ร.บ.อี-เซอร์วิส ตามเก็บภาษีโซเชียลมีเดีย 3,000 ล้านบาท

25 สิงหาคม 2563/ 144 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

ส่งข้อคิดเห็น/คำถาม/ข้อเสนอแนะให้ สบนร.

เรื่องที่ควรอ่านต่อ

19 พฤศจิกายน 2563/ 25 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

3 กันยายน 2563/ 1705 Views/ เวลาอ่าน 2 นาที

23 พฤศจิกายน 2563/ 404 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

14 พฤษภาคม 2563/ 226 Views/ เวลาอ่าน 3 นาที

22 เมษายน 2563/ 120 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

19 กันยายน 2563/ 62 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

11 ตุลาคม 2563/ 72 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

14 กันยายน 2563/ 53 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

29 กันยายน 2563/ 77 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที