เก็บภาษี VAT ค่าบริการออนไลน์บริษัทต่างชาติ เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการไทย

คลิปแนะนำ, 25 สิงหาคม 2563

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความ “ ดัน พ.ร.บ.อี-เซอร์วิส ตามเก็บภาษีโซเชียลมีเดีย 3,000 ล้านบาท

25 สิงหาคม 2563/ 117 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

ส่งข้อคิดเห็น/คำถาม/ข้อเสนอแนะให้ สบนร.

เรื่องที่ควรอ่านต่อ

19 กันยายน 2563/ 12 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

22 เมษายน 2563/ 103 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

16 มิถุนายน 2563/ 204 Views/ เวลาอ่าน 8 นาที

25 สิงหาคม 2563/ 53 Views/ เวลาอ่าน 6 นาที

14 พฤษภาคม 2563/ 176 Views/ เวลาอ่าน 3 นาที

22 เมษายน 2563/ 281 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

15 สิงหาคม 2563/ 27 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

14 กันยายน 2563/ 16 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

3 กันยายน 2563/ 1450 Views/ เวลาอ่าน 2 นาที