เช็คเลย ! รัฐบาลปรับขึ้นค่าแรงให้ลูกจ้าง 64 สาขาอาชีพ

เศรษฐกิจ, 10 เมษายน 2563

ใจความสำคัญ

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ให้ขยับขึ้นค่าแรงให้กลุ่มอาชีพที่มีมาตรฐานฝีมือจำนวน 13 กลุ่มแรงงานรวม 64 สาขาอาชีพ หลังปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

หลังการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ มีผลไปเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ให้อีก 64 สาขาอาชีพ แยกเป็น 13 กลุ่มแรงงานที่มีมาตรฐานฝีมือ จะได้ขยับค่าแรงขึ้นตามไปด้วย โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ประกอบไปด้วยกลุ่มอาชีพ ดังนี้

1 กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (โภชนบำบัด)

2 กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ ช่างประกอบท่อ

3 กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง ช่างหินขัด ช่างฉาบยิบซัม และช่างมุมหลังคากระเบื้องคอนกรีต

4 กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

5 กลุ่มช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์

6 กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ และกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

7 กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณี

8 กลุ่มอุตสาหกรรมจักรกลและโลหะการ ช่างเชื่อมทิกสำหรับอุตสาหกรรมจักรกลและโลหะการ

9 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

10 กลุ่มอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ช่างเทคนิคเครื่องกัดอัตโนมัติ

11 กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก พนักงานปรุงแต่งน้ำเหล็กในเตาปรุงน้ำเหล็ก (Ladle Furnace)

12 กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก ช่างเทคนิคการซ่อมเครื่องเป่าถุงพลาสติก

13 กลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า พนักงานอัดพื้นรองเท้าและช่างเย็บรองเท้า

รายละเอียดคลิกได้ตามภาพด้านล่างนี้

#PMDU #กระทรวงแรงงาน

 

10 เมษายน 2563/ 363 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

ส่งข้อคิดเห็น/คำถาม/ข้อเสนอแนะให้ สบนร.

เรื่องที่ควรอ่านต่อ

22 เมษายน 2563/ 314 Views/ เวลาอ่าน 8 นาที

17 กรกฎาคม 2563/ 102 Views/ เวลาอ่าน 3 นาที

15 เมษายน 2563/ 366 Views/ เวลาอ่าน 8 นาที

23 กรกฎาคม 2563/ 852 Views/ เวลาอ่าน 7 นาที

25 สิงหาคม 2563/ 973 Views/ เวลาอ่าน 9 นาที

18 พฤศจิกายน 2563/ 35 Views/ เวลาอ่าน 10 นาที

16 มิถุนายน 2563/ 365 Views/ เวลาอ่าน 10 นาที

19 เมษายน 2563/ 243 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

14 ตุลาคม 2563/ 5 Views/ เวลาอ่าน 12 นาที