ปลดล็อคจัดซื้อจัดจ้าง เปิดโอกาสให้ SMEs ทำธุรกิจกับภาครัฐ

คลิปแนะนำ, 15 สิงหาคม 2563

15 สิงหาคม 2563/ 49 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

ส่งข้อคิดเห็น/คำถาม/ข้อเสนอแนะให้ สบนร.

เรื่องที่ควรอ่านต่อ

23 พฤศจิกายน 2563/ 384 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

22 เมษายน 2563/ 305 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

25 สิงหาคม 2563/ 143 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

30 ตุลาคม 2563/ 60 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

29 กันยายน 2563/ 77 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

14 พฤษภาคม 2563/ 226 Views/ เวลาอ่าน 3 นาที

11 ตุลาคม 2563/ 70 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

19 กันยายน 2563/ 62 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

16 มิถุนายน 2563/ 327 Views/ เวลาอ่าน 8 นาที