ปลดล็อคจัดซื้อจัดจ้าง เปิดโอกาสให้ SMEs ทำธุรกิจกับภาครัฐ

คลิปแนะนำ, 15 สิงหาคม 2563

15 สิงหาคม 2563/ 27 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

ส่งข้อคิดเห็น/คำถาม/ข้อเสนอแนะให้ สบนร.

เรื่องที่ควรอ่านต่อ

22 เมษายน 2563/ 102 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

14 กันยายน 2563/ 15 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

19 กันยายน 2563/ 12 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

22 เมษายน 2563/ 281 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

25 สิงหาคม 2563/ 52 Views/ เวลาอ่าน 6 นาที

14 พฤษภาคม 2563/ 176 Views/ เวลาอ่าน 3 นาที

25 พฤษภาคม 2563/ 100 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

3 กันยายน 2563/ 1449 Views/ เวลาอ่าน 2 นาที

16 มิถุนายน 2563/ 204 Views/ เวลาอ่าน 8 นาที