TK Park เสริมปัญญา ส่งความรู้ถึงมือประชาชนด้วยอีบุ๊ค 16,000 เล่ม ให้อ่านฟรีในช่วงโควิด19 ระบาด

แหล่งพัฒนาทักษะความรู้, สำหรับผู้ใหญ่, 2 เมษายน 2563

สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park เชิญชวนประชาชนคนไทยให้หันมาอ่านหนังสือผ่านบริการห้องสมุดออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 โดยขณะนี้มีหนังสือรวมกว่า 16,000 เล่มเพื่อให้บริการฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ท่ามกลางการระบาดของโควิด 19 ทำให้ประชาชนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการอ่าน และการเรียนรู้ในวงกว้าง เพื่อให้พฤติกรรมการเรียนรู้ของคนไทยพัฒนายิ่งขึ้นในวิกฤตโรคระบาดนี้ ทางสถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park จึงขอแนะนำบริการห้องสมุดออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันชั้นเยี่ยม ที่มีทั้งหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ภายใต้โครงการ TK Public Online Library ให้ประชาชนได้อ่านและเสริมสร้างปัญญาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยประชาชนสามารถเข้าใช้งานจากห้องสมุดดิจิทัล เพื่ออ่านหนังสือจากแอปพลิเคชัน TK Online Library ที่มีให้บริการอีบุ๊ค 12,000 เล่ม สำนักพิมพ์ชั้นนำ หนังสือเสียง 338 เล่ม และคอร์สออนไลน์ 94 เรื่อง และแอปพลิเคชัน Libby, by Overdrive ที่มีอีบุ๊ค 3,200 เล่ม หนังสือเสียง 394 เล่ม และวิดีโอสารคดีภาษาอังกฤษ 298 เรื่อง ทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้งานห้องสมุดดิจิทัลของสถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park ฟรี เพียงสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ www.tkpark.or.th และใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน TK park online library หรือ Libby, by Overdrive ดาวน์โหลดได้ทาง App Store หรือ Play Store

ที่มา : RYT9

2 เมษายน 2563/ 29 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

ส่งข้อคิดเห็น/คำถาม/ข้อเสนอแนะให้ สบนร.

เรื่องที่ควรอ่านต่อ

2 เมษายน 2563/ 24 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

31 มีนาคม 2563/ 47 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

2 เมษายน 2563/ 30 Views/ เวลาอ่าน 3 นาที

2 เมษายน 2563/ 50 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

1 เมษายน 2563/ 32 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

14 เมษายน 2563/ 41 Views/ เวลาอ่าน 3 นาที

สถานการณ์
โควิด-19