ไทยปลดธงแดง ICAO ได้สำเร็จ

ICAO ประกาศปลดธงแดงประเทศไทย โดยใช้เวลาแก้ไขทั้งสิ้น 4 ปี