เพียงแค่ 50 วัน จับกุมได้ 63 คดี

TICAC ระดมจับกุมผู้กระทำผิดในช่วง 15 เม.ย. – 4 มิ.ย.63  ได้ถึง 63 คดี จับผู้กระทำความผิดจำนวน 47 ราย สามารถช่วยผู้เสียหายได้จำนวน 25 ราย