เจ้าหน้าที่ ICAO เข้าตรวจสอบครั้งที่สอง

ICAO เข้าตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยการบินพลเรือนอีกครั้ง