สายการบินเกิดขึ้นมากมาย แต่ขาดมาตรฐานความปลอดภัย

ประเทศไทยเพิ่มสายการบิน จาก 12 เป็น 41 สายการบิน เป็นแบ่บเช่าเหมาลำ และสายการบินต้นทุนต่ำ