ลงนามในข้อตกลงแบ่งปันข้อมูลกับสหรัฐอเมริกา

TICAC ลงนามในข้อตกลงแบ่งปันข้อมูลเพื่อต่อต้านการแสวงประโยชน์จากเด็ก กับ U.S. National Center for Missing and Exploited Children หรือ NCMEC ช่วยให้เข้าถึง CyberTipline Report ได้โดยตรง และสามารถช่วยเหลือเด็กได้อย่างรวดเร็ว