ยอดผู้กระทำผิดพุ่งสูงช่วงโควิด-19

จากกรณีวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ในช่วง 4 เดือน ( 1 ม.ค. –  30 เม.ย.63 ) NCMEC แจ้งข้อมูลการกระทำความผิดจากในประเทศไทยพู่งสูงถึง 160,000 เรื่อง มากกว่าที่เกิดขึ้นตลอดปี 2562 ที่มีเพียง 120,000 เรื่อง และมีผู้แจ้งเบาะแส ทางเพจ Facebook ของ TICAC จำนวน 254 รายการ สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการกระทำความผิดที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ