พร้อมแล้วสำหรับการตรวจสอบอีกครั้ง

CAAT เชิญให้ ICAO เข้ามาตรวจสอบไทยอีกครั้งเพื่อปลดธงแดง