ฝึกอบรมผู้ตรวจสอบมาตรฐาน

เเต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนโดยมี รมว.คมนาคมเป็นประธาน

 

สำนักงานการบินพลเรือนของฝรั่งเศส ส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยฝึกอบรม “ผู้ตรวจสอบ” และให้คำปรึกษาในการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน