ผุด Walking Street ทดลองนำร่อง

รัฐบาลเริ่มดำเนินโครงการ Walking Street ช่วงสุดสัปดาห์ บนถนนข้าวสาร ถนนเยาวราช และถนนสีลม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวใน กทม. แต่ต้องหยุดชะงัก เพราะไวรัสโควิด – 19 ระบาด