ปรับให้ไทยดีขึ้นเป็น Tier 2

ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ ปรับอันดับประเทศไทยดีขึ้นเป็น  Tier 2 ซึ่งถือว่าเป็นอันดับที่ดีที่สุดของไทย ตลอดระยะเวลา 9 ปี