ปรับแก้ตามมาตรฐาน ICAO

คณะกรรมการร่วมฯ เร่งตรวจสอบใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศทุกสายการบิน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ICAO