ต่างชาติมองว่าประเทศไทยเพิกเฉยต่อปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศของเด็ก

เนื่องจากพบการครอบครอง ส่งต่อ เผยแพร่ คลิป-ภาพลามกอนาจารเด็ก และมีคดีการละเมิดเด็กสูงขึ้น