ตั้ง TICAC

คณะทำงานปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต (Thailand Internet Crimes Against Children) ชื่อย่อ TICAC ถูกตั้งขึ้นมาภายใต้หลักการยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง