ตั้ง CAC ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก แห่งที่ 5

TICAC ร่วมมือกับมูลนิธิ One Sky Foundation ตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก CAC ที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นแห่งที่ 5