ตั้ง CAC ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก แห่งที่ 3

TICAC ร่วมกับมูลนิธิ For Freedom International Foundation จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก CAC ที่จังหวัดภูเก็ต เพิ่มเป็นแห่งที่ 3