ตั้งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

นายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งคณะทำงานเฉพาะทางขึ้นมาเพื่อบังคับใช้กฎหมายทั้ง 2 ฉบับให้มีประสิทธิภาพ