ตั้งคณะทำงานลงมือแก้ไขปัญหา

ก.คมนาคมตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่าง CAATและ CAAi เพื่อกำกับการทำงาน