จ้างบริษัทที่ปรึกษาศึกษาข้อบกพร่อง

CAAT ว่าจ้างบริษัท CAAi เพื่อปรึกษาการปรับแก้ 33 ข้อบกพร่อง เพื่อขอใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศจาก ICAO ใหม่