จับกุม 68 คดี

ปี 2560 สามารถจับกุมคดีสะสมจำนวน 68 คดี  และช่วยเหลือเด็กผู้เสียหายได้ยอดสะสมจำนวน  50 คน