จับกุมสะสมรวม 208 คดี

ตลอดปี 2562 สามารถจับกุมได้ 72 คดี ช่วยเหลือเด็กผู้เสียหายได้จำนวน 46 คน  มียอดคดีสะสมจำนวน  208 คดี ช่วยเหลือเด็กผู้เสียหายได้ยอดสะสมจำนวน  144 คน