จับกุมสะสมรวม 136 คดี

ปี 2561 สามารถจับกุมคดีได้ 68 คดี ช่วยเหลือเด็กผู้เสียหายได้จำนวน 48 คน รวมยอดสะสมการจับกุมเป็น 136 คดี ช่วยเหลือเด็กผู้เสียหายได้สะสมจำนวน 98 คน