จับกุมรวม 25 คดี

ปี2559 สามารถจับกุมได้จำนวน 25 คดี และช่วยเหลือเด็กผู้เสียหายได้ 13 คน