จัดระเบียบหาบเร่แผงลอยใหม่ทั่ว กทม.

กทม. ทยอยยกเลิกจุดผ่อนผันทำการค้าหาบเร่แผงลอยจำนวน 508 จุด รอยกเลิก 175 จุด จัดระเบียบผู้ค้าเน้นการรักษาความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย คืนทางเท้าให้ประชาชน