จัดทำฐานข้อมูลผู้เสียหาย

จัดทำฐานข้อมูลเด็กผู้เสียหายที่ถูกละเมิดผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพื่อความรวดเร็วในการพิสูจน์ทราบตัวบุคคล และเพื่อเป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด