Timeline รัฐบาลไทย ปราบปรามสื่อลามกอนาจาร และการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต

รัฐบาลไทย ปราบปรามสื่อลามกอนาจาร
และการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต

จากสภาพสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนไป เพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  คนโดยส่วนใหญ่สื่อสารกันโดยใช้สื่อโซเชียลมีเดียในชีวิตประจำวัน ทั้ง Facebook, Twitter, LINE ฯลฯ เรียกว่าตั้งแต่ลืมตาตื่นจนถึงเข้านอน เพราะสื่อเหล่านี้มีความรวดเร็ว เป็นที่แสดงออกทางความคิด ความรู้สึก เสรีภาพ ที่สำคัญคือไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน นั่นกลับยิ่งมีช่องโหว่ ให้เหล่ามิจฉาชีพใช้ล่อหลอก เด็กและเยาวชนให้ตกเป็นเหยื่อสื่อลามกอนาจาร  

รัฐบาล ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้จัดตั้งคณะทำงานปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต ( Thailand Internet Crimes Against Childern หรือ TICAC ) ขึ้นเมื่อต้นปี 2559 เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหาย และจับกุมตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมาย

TICAC

2009
01 ม.ค. 2009

ต่างชาติมองว่าประเทศไทยเพิกเฉยต่อปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศของเด็ก

ต่างชาติมองว่าประเทศไทยเพิกเฉยต่อปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศของเด็ก
เนื่องจากพบการครอบครอง ส่งต่อ เผยแพร่ คลิป-ภาพลามกอนาจารเด็ก และมีคดีการละเมิดเด็กสูงขึ้น
2015
08 ก.ย. 2015

รัฐบาลออกกฎหมายจัดการผู้กระทำผิด

รัฐบาลออกกฎหมายจัดการผู้กระทำผิด

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาออกกฎหมายอาญา มาตรา 287/1 และ 287/2 เอาผิดผู้ครอบครอง ส่งต่อ หรือเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็ก รวมทั้งเอาผิดผู้ที่นำสื่อลามกอนาจารเด็กไปทำเป็นการค้าด้วย

07 ธ.ค. 2015

กฎหมายมีผลบังคับใช้

กฎหมายมีผลบังคับใช้

กฎหมาย มาตรา 287/1 และ 287/2 มีผลบังคับใช้

10 ธ.ค. 2015

ตั้งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

ตั้งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

นายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งคณะทำงานเฉพาะทางขึ้นมาเพื่อบังคับใช้กฎหมายทั้ง 2 ฉบับให้มีประสิทธิภาพ

2016
08 ม.ค. 2016

ตั้ง TICAC

ตั้ง TICAC

คณะทำงานปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต (Thailand Internet Crimes Against Children) ชื่อย่อ TICAC ถูกตั้งขึ้นมาภายใต้หลักการยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง

01 ก.ค. 2016

ตั้ง CAC ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก 2 แห่ง

TICAC ทำงานประสานกับมูลนิธิ Hug Project และ A21 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก Child Advocacy Center หรือ CAC จำนวน 2 แห่งที่เชียงใหม่ และชลบุรี

02 ก.ค. 2016

จับกุมรวม 25 คดี

จับกุมรวม 25 คดี

ปี2559 สามารถจับกุมได้จำนวน 25 คดี และช่วยเหลือเด็กผู้เสียหายได้ 13 คน

03 ก.ค. 2016

ไทยอยู่ tier 2 watch list

ไทยอยู่ tier 2 watch list

ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับ tier 2 watch list จากรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP Report) ของประเทศสหรัฐอเมริกา

2017
01 ม.ค. 2017

ลงนามในข้อตกลงแบ่งปันข้อมูลกับสหรัฐอเมริกา

ลงนามในข้อตกลงแบ่งปันข้อมูลกับสหรัฐอเมริกา

TICAC ลงนามในข้อตกลงแบ่งปันข้อมูลเพื่อต่อต้านการแสวงประโยชน์จากเด็ก กับ U.S. National Center for Missing and Exploited Children หรือ NCMEC ช่วยให้เข้าถึง CyberTipline Report ได้โดยตรง และสามารถช่วยเหลือเด็กได้อย่างรวดเร็ว

01 ก.พ. 2017

ตั้ง CAC ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก แห่งที่ 3

ตั้ง CAC ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก แห่งที่ 3

TICAC ร่วมกับมูลนิธิ For Freedom International Foundation จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก CAC ที่จังหวัดภูเก็ต เพิ่มเป็นแห่งที่ 3

01 มี.ค. 2017

ทำเป็นคู่มือ TICAC 101

ทำเป็นคู่มือ TICAC 101

ถอดบทเรียนและปรับวิธีการทำงานให้เท่าทันกับรูปแบบอาชญากรรม โดยจัดทำเป็นคู่มือ TICAC 101

01 เม.ย. 2017

จับกุม 68 คดี

จับกุม 68 คดี

ปี 2560 สามารถจับกุมคดีสะสมจำนวน 68 คดี  และช่วยเหลือเด็กผู้เสียหายได้ยอดสะสมจำนวน  50 คน

2018
01 ม.ค. 2018

เพิ่มกำลังพลเป็น 150 คน

เพิ่มกำลังพลเป็น 150 คน

TICAC กำลังพลเพิ่มเป็น 150 คน เพื่อให้รองรับกับปริมาณคดีที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปี

28 ก.ย. 2018

ตั้ง CAC ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก แห่งที่ 4

ตั้ง CAC ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก แห่งที่ 4

TICAC ได้ร่วมมือกับมูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว และ บ้านแสงสว่าง ตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก CAC ที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นแห่งที่ 4

29 ธ.ค. 2018

ตั้ง CAC ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก แห่งที่ 5

ตั้ง CAC ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก แห่งที่ 5

TICAC ร่วมมือกับมูลนิธิ One Sky Foundation ตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก CAC ที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นแห่งที่ 5

30 ธ.ค. 2018

จับกุมสะสมรวม 136 คดี

จับกุมสะสมรวม 136 คดี

ปี 2561 สามารถจับกุมคดีได้ 68 คดี ช่วยเหลือเด็กผู้เสียหายได้จำนวน 48 คน รวมยอดสะสมการจับกุมเป็น 136 คดี ช่วยเหลือเด็กผู้เสียหายได้สะสมจำนวน 98 คน

31 ธ.ค. 2018

ปรับให้ไทยดีขึ้นเป็น Tier 2

ปรับให้ไทยดีขึ้นเป็น  Tier 2

ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ ปรับอันดับประเทศไทยดีขึ้นเป็น  Tier 2 ซึ่งถือว่าเป็นอันดับที่ดีที่สุดของไทย ตลอดระยะเวลา 9 ปี

2019
01 ม.ค. 2019

จัดทำฐานข้อมูลผู้เสียหาย

จัดทำฐานข้อมูลผู้เสียหาย

จัดทำฐานข้อมูลเด็กผู้เสียหายที่ถูกละเมิดผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพื่อความรวดเร็วในการพิสูจน์ทราบตัวบุคคล และเพื่อเป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด

01 ก.พ. 2019

อบรมถึงในโรงเรียน

อบรมถึงในโรงเรียน

จัดทำโครงการ “น้องต้องรู้” บรรยายและให้ความรู้ ถึงในโรงเรียน และมหาวิทยาลัย รวมจำนวน 12 แห่ง

01 มี.ค. 2019

จับกุมสะสมรวม 208 คดี

จับกุมสะสมรวม  208 คดี

ตลอดปี 2562 สามารถจับกุมได้ 72 คดี ช่วยเหลือเด็กผู้เสียหายได้จำนวน 46 คน  มียอดคดีสะสมจำนวน  208 คดี ช่วยเหลือเด็กผู้เสียหายได้ยอดสะสมจำนวน  144 คน

2020
01 ม.ค. 2020

ยอดผู้กระทำผิดพุ่งสูงช่วงโควิด-19

ยอดผู้กระทำผิดพุ่งสูงช่วงโควิด-19

จากกรณีวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ในช่วง 4 เดือน ( 1 ม.ค. –  30 เม.ย.63 ) NCMEC แจ้งข้อมูลการกระทำความผิดจากในประเทศไทยพู่งสูงถึง 160,000 เรื่อง มากกว่าที่เกิดขึ้นตลอดปี 2562 ที่มีเพียง 120,000 เรื่อง และมีผู้แจ้งเบาะแส ทางเพจ Facebook ของ TICAC จำนวน 254 รายการ สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการกระทำความผิดที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ

01 ก.พ. 2020

TICAC เพิ่มกำลังพล เป็น 190 คน

TICAC เพิ่มกำลังพล เป็น 190 คน

จากแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในทุกปีทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงาน TICAC ขึ้นเป็น 190 คน

01 มี.ค. 2020

เพียงแค่ 50 วัน จับกุมได้ 63 คดี

เพียงแค่ 50 วัน จับกุมได้ 63 คดี

TICAC ระดมจับกุมผู้กระทำผิดในช่วง 15 เม.ย. – 4 มิ.ย.63  ได้ถึง 63 คดี จับผู้กระทำความผิดจำนวน 47 ราย สามารถช่วยผู้เสียหายได้จำนวน 25 ราย

01 เม.ย. 2020

รัฐบาลมุ่งมั่นทำงานต่อไป

รัฐบาลโดยหน่วยงาน TICAC ยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าปราบปรามสื่อลามกอนาจารและการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ตอย่างจริงจังต่อไป