การละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต: ภัยใกล้ตัวที่คุณควรทราบ

by FWprx5PW

ใจความสำคัญ

  • การเผยแพร่ภาพและคลิปลามกอนาจารของเด็กบนสื่อออนไลน์ สร้างความเจ็บปวดให้กับสังคมและตัวผู้ถูกกระทำเอง รัฐบาลไทยจึงร่วมมือกับหน่วยงาน FBI ของสหรัฐอเมริกา และภาคประชาชน (NGO) จัดตั้งทีมทำงานปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต หรือ TICAC ขึ้นมา และสามารถจับกุม 215 คดี ได้ตัวผู้กระทำผิด 248 คน และช่วยเหลือเด็กให้รอดพ้นได้มากกว่า 1000 คน ในระยะเวลาเพียงไม่ถึง 4 ปี

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 สำนักข่าว Reuters ได้รายงานเกี่ยวกับข้อห่วงกังวลขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ UNICEF ว่า การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ตจะยิ่งเป็นปัญหาที่ร้ายแรงขึ้นในช่วงที่ปิดโรงเรียนเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาด จึงเป็นเรื่องที่สังคมไทยต้องเผ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงที่ไทยกำลังเผชิญปัญหาจากวิกฤตินี้

จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการใช้ชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นที่นิยมใช้สื่อโซเชียลมีเดียในชีวิตประจำวันในการสื่อสารและพูดคุย เช่น Facebook, Twitter, LINE ฯลฯ ซึ่งมีความรวดเร็วและสามารถปกปิดตัวตนได้ง่าย ทำให้การกระทำความผิดสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายเช่นกันหากผู้ใช้งานไม่รู้จักระมัดระวังป้องกันตนเอง

การกระทำความผิดที่พบบ่อยครั้งได้แก่ การที่เหล่ามิจฉาชีพมักจะสร้างโปรไฟล์โซเชียลมีเดียปลอมขึ้นเพื่อพูดคุยกับเด็กและหลอกให้เด็กส่งภาพหรือคลิปโป๊เปลือยมาให้ตนเองเพื่อนำไปแสวงหาประโยชน์โดยการขายภาพหรือคลิปโป๊เปลือยของเด็กผู้เสียหายดังกล่าวบนระบบอินเตอร์เน็ตอันเป็นช่องทางที่มิจฉาชีพเหล่านี้จะสามารถสร้างรายได้ให้ตนเองโดยที่ไม่ต้องออกจากบ้านไปไหน จากการสืบสวนจับกุมของคณะทำงาน TICAC แสดงให้เห็นว่าคดี 1 คดีที่มีผู้กระทำความผิด 1 คนสามารถมีผู้เสียหายที่เป็นเด็กได้มากกว่า 100 คนขึ้นไป

ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายของโซเชียลมีเดีย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้จัดตั้งทีม TICAC ขึ้นเมื่อต้นปี 2559 อย่างเงียบ ๆ แต่ปฏิบัติหน้าที่เสมือนวัคซีนที่คอยจัดการและป้องกันโรคร้ายนี้ โดยทีมดังกล่าวประกอบด้วยนายตำรวจฝีมือดีที่ผ่านการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเมริกา (HIS) และ FBI ประจำกรุงเทพมหานคร รวมถึงหน่วยงานในภาคประชาสังคม (NGOs) ในประเทศไทยหลายกลุ่มที่ล้วนมีความตั้งใจในการทำงานเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหาย รวมไปถึงหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น บ้านพักเด็ก อัยการ ฯลฯ ทั้งหมดทำงานเป็นทีมเดียวกันตั้งแต่ต้น

และในเวลาเพียงห้าปี ทีม TICAC ได้แทรกซึมลงไปจัดการกับภัยร้ายของสังคมที่จ้องจะทำร้ายเด็กได้อย่างลึกซึ้ง

ในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา สามารถสืบสวนจับกุมคดีที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์จากสื่อลามกเด็กบนอินเตอร์เน็ตได้จำนวนมากกว่า 215 คดี ในจำนวนดังกล่าวมี 69 คดีที่เป็นคดีค้ามนุษย์ที่มีผู้เสียหายเป็นเด็ก สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้มากกว่า 248 คนซึ่งเป็นทั้งคนไทยและคนต่างชาติ รวมถึงสามารถช่วยเหลือเด็กผู้เสียหายได้มากกว่า 1,000 คน

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจจัดตั้งศูนย์พิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลของคณะทำงานขึ้นที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจเพื่อสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียนนายร้อยตำรวจและการตรวจพิสูจน์หลักฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ยิ่งไปกว่านั้น คณะทำงาน TICAC ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาคประชาสังคม (NGOs) ในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเด็กหรือ Child Advocacy Center (CAC) ขึ้นอีกจำนวน 5 แห่งที่จังหวัดเชียงใหม่ ชลบุรี ภูเก็ต กาญจนบุรี และอุบลราชธานี อีกทั้งได้มีโครงการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับบ้านพักเด็กเอกชนอีกจำนวน 2 แห่งที่จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ จากการช่วยเหลือเด็กผู้เสียหายของการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับสื่อลามกเด็กพบว่า เด็กได้รับผลกระทบทางจิตวิทยาและทางสังคมอย่างรุนแรง เนื่องจากสื่อลามกของเด็กผู้เสียหายไม่สามารถจะนำออกจากระบบอินเตอร์เน็ตได้เพราะได้ถูกเผยแพร่ไปแล้ว ทำให้เด็กต้องทุกข์ทรมานจากเพื่อนฝูงและสังคมต่อไปเรื่อย ๆ ไม่สิ้นสุด การดูแลคุ้มครองและเยียวยาเด็กผู้เสียหายดังกล่าวจึงจำเป็นต้องอาศัยหน่วยงานและ NGOs ที่มีศักยภาพและความตั้งใจจริงที่จะดูแลเด็กผู้เสียหายในระยะยาว

ในด้านการป้องกันคณะทำงานยังได้ร่วมกับ NGOs และอัยการในการเข้าไปสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายจากโซเชียลมีเดียให้กับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศอีกมากกว่า 5,000 คน

จากสถิติที่คณะทำงานได้รับแจ้งในปี 2562 จากหน่วยงานที่รวบรวมเบาะแสเกี่ยวกับการเผยแพร่สื่อลามกเด็กในสหรัฐอเมริกาพบว่า มีเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยทั้งปีจำนวนมากกว่า 120,000 เบาะแส นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการแจ้งเบาะแสจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศอีกจำนวนมาก

จากสถิติดังกล่าวรวมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตไปแล้วทำให้เชื่อว่า หากพวกเราชะล่าใจและไม่ดูแลบุตรหลานของเราอย่างใกล้ชิด สถานการณ์เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์จากสื่อลามกเด็กอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยอาจเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ

โซเชียลมีเดียเป็นได้ทั้งคุณและโทษ หากผู้ปกครองท่านใดมีข้อห่วงกังวลหรือคำถามที่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญทีม TICAC สามารถติดต่อได้ที่ https://www.facebook.com/TICAC2016/

You may also like