Thailand Today – Page 3 – เมืองไทยวันนี้ที่ดีกว่าเดิม

เมืองไทยในวันหน้า ต้องดีกว่าวันนี้

แม้ว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ตลอด 10 ปีที่ผ่านมาไทยก็มีการพัฒนาหลายด้าน โดยเฉพาะการสร้างพื้นฐานทางการค้าและการลงทุนที่เข้มแข็ง ทำให้ไทยถูกจัดอันดับที่ดีจากหลายสถาบันของโลก

ลำดับเวลาแก้ปัญหาชาติ

ปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต

จัดตั้งคณะทำงานปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหาย และจับกุมตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมาย

แก้ปัญหาหาบเร่แผงลอยอย่างยั่งยืน

เดินหน้าสู่เมืองหลวงแห่งอาหารริมถนน

แก้ปัญหาปลดธงแดง ICAO

สามารถปลดธงแดง ICAO ที่ลดความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย และทำให้เศรษฐกิจไทยเสียหาย ทำให้กลับมาเชื่อมั่นได้ดังเดิม

เมืองไทยหลายมุมมอง

มุมมองที่หลากหลายที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาให้เมืองไทยดียิ่งๆ ขึ้น

ประมงไทยยั่งยืน

คุณภาพชีวิต

สร้างโอกาสให้คนพิการโดย จัดสวัสดิการ ส่งเสริมสิ่งอำนวยความสะดวก สิทธิต่างๆ ด้านการแพทย์ การศึกษา การประกอบอาชีพ และสวัสดิการสังคม เป็นต้น

ทีมทำงานปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต (TICAC) สามารถจับกุม 215 คดี ได้ตัวผู้กระทำผิด 248 คน และช่วยเหลือเด็กให้รอดพ้นได้มากกว่า 1,000 คน ในระยะเวลาเพียงไม่ถึง 4 ปี

คมนาคม

สิ่งแวดล้อม

“ขุนช่างเคี่ยน” ชุมชนม้งกลางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย แหล่งกาแฟพิเศษ (Specialty Coffee) ที่มีรางวัลการันตีต่อเนื่องในฐานะ 10 สุดยอดกาแฟคุณภาพ

racing news

Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum.

กรุงเทพวันนี้ ดีกว่าเมื่อวาน