เมืองไทยในวันหน้า ต้องดีกว่าวันนี้

แม้ว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ตลอด 10 ปีที่ผ่านมาไทยก็มีการพัฒนาหลายด้าน โดยเฉพาะการสร้างพื้นฐานทางการค้าและการลงทุนที่เข้มแข็ง ทำให้ไทยถูกจัดอันดับที่ดีจากหลายสถาบันของโลก

ลำดับเวลาแก้ปัญหาชาติ

ปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต

จัดตั้งคณะทำงานปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหาย และจับกุมตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมาย

แก้ปัญหาหาบเร่แผงลอยอย่างยั่งยืน

เดินหน้าสู่เมืองหลวงแห่งอาหารริมถนน

แก้ปัญหาปลดธงแดง ICAO

สามารถปลดธงแดง ICAO ที่ลดความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย และทำให้เศรษฐกิจไทยเสียหาย ทำให้กลับมาเชื่อมั่นได้ดังเดิม

เมืองไทยหลายมุมมอง

มุมมองที่หลากหลายที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาให้เมืองไทยดียิ่งๆ ขึ้น

ประมงไทยยั่งยืน

  • เพื่อปลดใบเหลือง IUU กรมเจ้าท่า ได้มีการดำเนินการเรื่องสำคัญที่ไม่เคยทำมาก่อน กล่าวคือ ตรวจวัดและขึ้นทะเบียนเรือใหม่หมดทุกลำ การขึ้นทะเบียนท่าเรือและอู่ต่อเรือทั้งหมด  พร้อมใช้ทั้งเทคโนโลยีการจราจรทางทะเลที่ทันสมัย (VTS) ตามจับเรือผิดกฎหมายมาลงโทษและทำลาย  

  • โดยปฏิรูปวงการประมงที่มีปัญหาขึ้นทะเบียนเรือ เครื่องมือการจับปลา และปัญหาแรงงาน
    ผิดกฎหมายที่มีมายาวนานให้ถูกหลักสากล จนสามารถยกเลิกการแบนจากสหภาพยุโรป

  • 1
  • 2

คุณภาพชีวิต

วางแผนแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยเน้นการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม แบ่งเป็นระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ (ศคพ.) ได้ออก 3 มาตรการ คือ การป้องกัน ปราบปราม และคุ้มครองช่วยเหลือ โดยจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดทั้งทางวินัยร้ายแรง และดำเนินคดีตามกฎหมายแก่ผู้กระทำผิดโดยไม่ละเว้น

ดำเนินโครงการให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจนถึง 6 ขวบ จำนวน 45 ล้านคน ๆ ละ 600 บาทต่อเดือน พร้อมขยายโอกาสให้เข้าถึงสิทธิทุก ๆ ด้านอย่างเท่าเทียม

คมนาคม

  • เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโต จึงต้องกระจายความเจริญไปให้ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ รัฐบาลเร่งเปิดการคมนาคมใหม่ ๆ อีกหลายเส้นทาง

  • ในปีนี้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางสู่เบตงเมืองแห่งเสน่ห์สุดปลายด้ามขวานทองได้ง่ายขึ้น เมื่อสนามบินเปิดใช้งาน จะช่วยให้เศรษฐกิจท้องถิ่นขยายตัว

สิ่งแวดล้อม

เพื่อลดการเผาป่า เร่งสร้างความเข้าใจและแก้ปัญหาปากท้องและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านให้ดีขึ้น

เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกินให้สามารถอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และทำให้กรมอุทยานฯ มีข้อมูลป่าอนุรักษ์ที่สมบูรณ์ สามารถดูแล สงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า ให้คงอยู่อย่างสมดุลและยั่งยืน

ลดขยะ

by FWprx5PW

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยมุ่งสู่เป้าหมาย “สังคมปลอดขยะ” เน้นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน

racing news

Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum.

กรุงเทพวันนี้ ดีกว่าเมื่อวาน

  • 1
  • 2