สนามบินเบตง

by Admin

“สนามบินเบตง” เปิดแน่ ปลายปีนี้! คำสั้น ๆ แต่มาพร้อมกับความดีใจของประชาชนในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และเชื่อว่ารวมถึงพี่น้องประชาชนทุกคนในดินแดนปลายด้ามขวานของไทย เพราะต่างมั่นใจว่า สนามบินแห่งนี้ จะช่วยให้เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนจังหวัดชายแดนใต้ดีขึ้นอีก แม้ว่าการเปิดอย่างเป็นทางการจะเลื่อนมาจากกำหนดการเดิมในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19

อำเภอเบตง เป็นอำเภอเก่าแก่ ก่อตั้งขึ้นในปี 2441 อยู่ใต้สุดของประเทศไทย มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สามารถสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดยะลา เป็นรองจากอำเภอเมืองเท่านั้น ถึงขั้นถูกกำหนดเป็นอำเภอหนึ่งในโครงการสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตั้งแต่ในสมัยรัฐบาล คสช. ที่ต้องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ สี่อำเภอของจังหวัดสงขลา

แต่ด้วยที่ตั้งซึ่งห่างจากตัวเมืองยะลาประมาณ 140 กิโลเมตร อีกทั้งยังมีถนนเส้นทางเดียวที่ตัดผ่าน มีสภาพที่โค้งคดเคี้ยว ผ่านซอกหุบเขา ทำให้การคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ ซึ่งเป็นเส้นทางหลักมีความล่าช้า ใช้เวลาในการเดินทางมากและมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

อำเภอเบตง ในช่วงพลบค่ำ

แต่จุดเด่นของอำเภอเบตง คือ เป็นเมืองที่มีอัตลักษณ์หลายอย่าง เช่น ป้ายทะเบียนรถเป็นชื่ออำเภอแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่คึกคักตลอดปี มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีน มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เข้ามาท่องเที่ยวแต่ละปีเป็นจำนวนมาก กลับกันต้องยอมรับว่า คนไทยเอง เดินทางไปท่องเที่ยวอำแภอเบตง ไม่มากนัก เนื่องด้วยข้อจำกัดในการเดินทาง

ดังนั้น ประชาชนในพื้นที่จึงมองว่า สนามบินมีความสำคัญมาก หากมีสนามบินพาณิชย์เกิดขึ้น นอกจากจะทำให้การสัญจรไปมาของผู้คนปลอดภัยมากขึ้นแล้ว ยังเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจในพื้นที่และการท่องเที่ยว แต่ผ่านมาหลายยุค หลายรัฐบาล ก็ไม่เคยมีการผลักดันการก่อสร้างสนามบินอย่างจริงจัง

รัฐบาลสั่งปัดฝุ่นโครงการสนามบินเบตง สร้างประโยชน์ให้ประชาชน

จนกระทั่งในยุครัฐบาลก่อน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ในขณะนั้น ได้สั่งปัดฝุ่นโครงการ เพราะพลเอกประยุทธ์ฯ เอง เมื่อครั้งสมัยดำรงตำแหน่งเป็นรองแม่ทัพภาคที่ 1 ได้เคยลงพื้นที่มาดูการปฏิบัติงานเมื่อปี 2548 จึงเห็นความสำคัญว่า หากมีสนามบินเชิงพาณิชย์ในพื้นที่ จะสร้างประโยชน์ให้ประชาชนได้จริงอย่างมากมายในหลายด้าน

และในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ความฝันของชาวเบตงก็เริ่มใกล้สู่ความเป็นจริง เมื่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้ก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง ด้วยงบประมาณ 1,900 ล้านบาท ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง 3 ปี เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมให้ประชาชน นักธุรกิจ นักท่องเที่ยว รวมไปถึงกระตุ้นการท่องเที่ยวของอำเภอเบตง และ 3 จังหวัดชายแดนใต้ นอกจากนี้ ยังใช้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ทางอากาศระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน และที่สำคัญไม่น้อยกว่าเรื่องอื่น ๆ คือ การทำให้ชาวอำเภอเบตงสิ้นสุดการรอคอย หลังจากที่ตั้งความหวังมามากกว่า 20 ปี

สนามบินเบตง สนามบินแห่งใหม่ ลำดับที่ 29 ของกรมท่าอากาศยาน ได้เริ่มก่อสร้างขึ้นในปี 2559 บนเนื้อที่กว่า 900 ไร่ ตั้งอยู่ในตำบลยะรม ห่างจากอำเภอเบตง เพียง 12 กิโลเมตร รันเวย์มีระยะทาง 1,800 เมตร ลานจอดเครื่องบิน 3 ลำ และเฮลิคอปเตอร์ 2 ลำ สามารถรองรับเครื่องบินขนาด 70-80 ที่นั่ง อาคารที่พักผู้โดยสารเป็นอาคาร 2 ชั้น มีพื้นที่ 7,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารในชั่วโมงเร่งด่วนได้ 300 คนต่อชั่วโมง และรองรับผู้โดยสารได้ 300,000 คนต่อปี โดยเวลาเปิดทำการของสนามบินเบตง คือ ช่วงเวลา 08.00 – 17.00 น. เนื่องจากสนามบินตั้งอยู่กลางหุบเขา และมีหมอกหนาทึบเป็นจำนวนมาก ทำให้บดบังทัศนวิสัยการบิน

สนามบินเบตง เมื่อครั้งเริ่มก่อสร้างในช่วงแรก

ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 อนุมัติให้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายทางวิ่งท่าอากาศยานเบตงเพิ่มอีก 300 เมตรจากเดิม 1,800 เมตร เพิ่มเป็น 2,100 เมตร เพื่อให้สามารถรองรับอากาศยานขนาดใหญ่ อย่างแอร์บัส เอ320 และโบอิง 737

ปัจจุบัน การก่อสร้างในส่วนโครงสร้างหลักต่าง ๆ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เข้าไปทดสอบการปฏิบัติงานด้านสนามบิน ส่วนบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บวท.) ก็ได้เริ่มทดสอบทำการบินตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคม นี้ ซึ่งจะใช้เวลาราว 1 สัปดาห์ และจะต้องรอการประกาศเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ จากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนทางธุรการเท่านั้น รัฐบาลจึงมั่นใจว่าจะเปิดสนามบินเบตงเป็นทางการได้ในเดือนธันวาคมนี้ ตามเป้าหมาย

สำหรับสายการบินที่จะมาเปิดให้บริการนั้น ขณะนี้มีสายการบินนกแอร์ให้ความสนใจ และอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดทำการบิน อย่างไรก็ตาม เวลานี้ กระทรวงคมนาคมเริ่มหารือกับบริษัทท่องเที่ยว เพื่อจัดเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำ (ชาเตอร์ไฟลท์) นำนักท่องเที่ยวคนไทยมาเที่ยวที่อำเภอเบตง ซึ่งมีหลายบริษัทให้ความสนใจ โดยอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดเส้นทางบิน

สวรรค์บนดิน สนามบินเบตง

สนามบินเบตง ถือเป็น 1 ในสนามบินที่มีความสวยงามที่สุดของประเทศ เพราะที่ตั้งของสนามบินอยู่กลางหุบเขา ถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้สนามบินเบตง ยังมีจุดเด่นอีกหนึ่งอย่าง คือ สถาปัตยกรรมของอาคารที่งดงาม เพราะอาคารบางส่วนถูกออกแบบด้วยไม้ไผ่ สะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่น เนื่องจากคำว่า “เบตง” หรือ “บือตง” เป็นภาษาถิ่นมลายู ซึ่งแปลว่า “ไม้ไผ่”  สำหรับไม้ไผ่ที่นำมาใช้ ได้สั่งผลิตตรงมาจากจังหวัดนนทบุรี และได้รับการรับรองจากผู้ผลิตแล้วว่าสามารถมีอายุยืนยาว 10 – 15 ปี ความสวยงามนี้ทำให้สนามบินเบตง กลายเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของอำเภอเบตง ถึงขั้นมีประชาชนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ถ่ายรูป ตั้งแต่สนามบินยังไม่เปิดให้บริการ

สนามบินเบตง ถูกโอบล้อมด้วยหุบเขาและธรรมชาติที่สวยงาม

ส่วนหนึ่งของโครงสร้างอาคารที่นำไม้ไผ่มาผสมผสานอย่างลงตัว

ประชาชนในพื้นที่เข้ามาท่องเที่ยวลถ่ายรูปคู่กับสนามบินเบตง

สนับสนุนศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของเบตง

เพราะอำเภอเบตงมีความพร้อมด้านแหล่งท่องเที่ยว อากาศ อาหารอร่อย การท่องเที่ยวที่นี่จึงเจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยเหตุที่ที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง สะพานข้ามทะเลสาบฮาลาบาลาล โครงการดอกไม้เมืองหนาว อุโมงค์ปิยมิตร ฯลฯ

ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของ อำเภอเบตง

ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า ในปี 2559 อำเภอเบตงมีรายได้จากการท่องเที่ยว 2,886.29 ล้านบาท  ปี 2560  มีรายได้ 3,145.57 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 8.98 % และปี 2561 มีรายได้ 3,443.17 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 9.44 %

เมื่อสนามบินเบตงเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปลายปีนี้ จะส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีจำนวนเพิ่มขึ้น 1 ล้านคนต่อปี จากเดิมปีละ 6 แสนคน คิดเป็นอัตราเติบโต 66% คาดว่า จะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้มากกว่า 4,000 ล้านบาทต่อปี ช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวม (จีดีพี) ของจังหวัดยะลา 10% จากปัจจุบันมีรายได้ 4.7 หมื่นล้านบาทต่อปี

แม้ปัจจุบันการเดินทางมาอำเภอเบตงจะใช้เวลานาน แต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาเยือนค่อนข้างมาก ดังนั้น เชื่อว่าหลังจากสนามบินเบตงเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ จะทำให้อำเภอเบตงเติบโตเจริญขึ้นมากในทุก ๆ ด้าน ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และเกิดอาชีพใหม่ ๆ มากขึ้น

ในอนาคตอันใกล้นี้ ความฝันของชาวอำเภอเบตง ที่อยากจะเห็นสนามบินชั้นนำเกิดขึ้นที่นี่ ตามสโลแกนที่ว่า “สวรรค์บนดิน สนามบินเบตง” น่าจะเกิดขึ้นได้จริงอย่างแน่นอน

You may also like