7 คำถาม เพื่อประเทศไทยดีกว่าเดิม

by Admin

1.เห็นธงชาติไทย นึกถึงอะไร

2.เรื่องในประเทศไทยที่โดนใจที่สุด

3.อยากให้โลกจําเมืองไทยในเรื่องอะไร

4.อยากให้ปัญหาอะไรหมดไปจากเมืองไทยก่อนเป็นอันดับแรก

5.ถ้ามีโอกาสคุณอยากช่วยพัฒนาประเทศของเราในเรื่องใด

6.มองประเทศไทยใน 10 ปีข้างหน้าว่าเป็นอย่างไร

7.ไม่ว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นใครอยากบอกอะไรกับท่าน


นริศโรจน์ เฟื่องระบิล

อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจําอาร์เจนตินา

เรื่องอะไรในประเทศไทยที่โดนใจที่สุด

ประเทศไทยเป็นเหมือน masterpiece เป็นงาน handmade ไม่ใช่สินค้าแบบ mass products เมื่อเทียบกับประเทศอื่น การเป็น Kingdom of Thailand และมีรากเหง้าขนบธรรมเนียมประเพณีที่ผสมผสานกันออกมา หลอมรวมมาจนกระทั่งเป็นประเทศไทยปัจจุบัน หาที่ไหนไม่ได้ เป็นเหมือนงานชิ้นเอก ไทยเป็นประเทศที่มีรากเหง้า มีวัฒนธรรมประเพณี และมีประวัติศาสตร์ ซึ่งไม่เหมือนใคร ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใคร ซึ่งเป็นคุณูปการของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทําให้ชาติไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคม ถือเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจที่สุด

 อยากให้โลกจําเมืองไทยได้ในเรื่องอะไร

โลกจะจดจําไทยว่าเป็นประเทศที่สามารถตั้งรับกับภัยพิบัติครั้งใหญ่ของโลก ซึ่งเปรียบเหมือนสงครามโลกได้ดี

ปัจจุบันโลกยุคใหม่อาจจะไม่ได้วัดด้วยใครเป็นประชาธิปไตยมากกว่ากัน ต่อไปเราจะวัดกันว่าสวัสดิภาพทางด้านสุขภาพของคน การกินดีอยู่ดี มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี  

และที่สำคัญมีระบบสาธารณะสุขที่ดีของไทยเริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่๕ ท่านทรงตั้งศิริราชพยาบาล ซึ่งเป็นรากฐานการแพทย์สมัยใหม่ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ก็ทรงรับรับดําเนินการต่อ สถาบันฯยังสนับสนุนให้ทุนเด็กไปเรียนทางด้านการแพทย์ทุกปี เพราะฉะนั้นการแพทย์ไทยจึงไม่เคยด้อยกว่าใครเลย

ส่วนด้านการคมนาคมขนส่งปัจจุบันลองมองรอบตัว ไทยไม่ได้ด้อยกว่าที่อื่น ต่อไปเราจะมีระบบเครือข่ายรถไฟฟ้าระบบรางเป็นอันดับ 3 ของโลกถ้าทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์ และยังมีถนนมอเตอร์เวย์อีก แต่จะให้มันได้อย่างใจคงไม่ได้  ประเทศไทยก็ไม่ได้ด้อยกว่าเลย ในฐานะที่เคยอยู่มาหลายประเทศ

อยากให้ปัญหาอะไรหมดไปจากเมืองไทยก่อนเป็นอันดับแรก เพราะอะไร

ปัจจุบันประเทศเราตกอยู่ใต้วงวังวนของความขัดแย้งเพราะความไม่รู้ ถูกแบ่งฝ่าย แต่ละฝ่ายก็เอาข้อมูลมาใส่ ซึ่งเป็นข้อมูลจริงบ้างเท็จบ้าง  ซึ่งถ้าคนไทยมีระบบคิดที่เป็นตรรกะ มีเหตุผล การศึกษาสอนให้คนมีความรู้มากขึ้น และถ้าได้เรียนรู้ว่ารากเหง้าประเทศเป็นยังไร บวกกับความรู้ เชื่อว่าความขัดแย้งจะลดน้อยลง

ถ้ามีโอกาส คุณอยากช่วยพัฒนาประเทศของเราในเรื่องไหน

 อยากให้ความรู้ โดยเฉพาะแก่เยาวชนรุ่นใหม่  อยากช่วยเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเลือกการศึกษา สอนให้คนเอาตัวรอดอยู่ได้ด้วยลําแข้งของตัวเอง โดยนำทฤษฎีของในหลวงมาใช้คือเศรษฐกิจพอเพียง

ยืนอยู่ได้ โดยรู้จักประมาณตน ไม่ได้หมายความว่าคุณจน แต่ทําอะไรที่ไม่มากจนเกินไป  รู้จักแบ่งปัน รู้จักให้ นั่นคือการพอเพียง


รศ.นพ.ศตวรรษ ทองสวัสดิ์ 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

อยากให้โลกจําเมืองไทยได้ในเรื่องอะไร

การอยู่รอดในสถานการณ์โควิดได้ดี  ตอนนี้ฝรั่งหรือว่าคนต่างชาติที่ฉลาดเขากําลังคิดอยากมาอยู่เมืองไทย ถ้ามีเงินก็มาเข้า State Quarantine 14 วัน  อยู่ยาวๆ ในที่ที่ปลอดภัย มีชีวิตที่ดี กินอยู่ก็สบาย ไม่มีเหตุให้กังวล ไม่มีภยันตรายด้านอื่น ๆ บ้านเราปลอดภัยที่สุดแล้วตอนนี้ ปลอดภัยจริงๆ

มองประเทศไทยใน 10 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร

ที่ผ่านมาประเทศไทยดีขึ้น ไม่ได้พูดลอย ๆ เพราะประวัติศาสตร์มันบอก ว่าระนาบของการดีขึ้นต่อเนื่อง อาจมีทั้งชันและต่ำเตี้ย มีทรุดเป็นธรรมชาติอีกเหมือนกัน แต่ก็ไม่ได้ทรุดหนัก ฉะนั้นมองว่าอีกสิบปีข้างหน้าประเทศไทยก็ดีขึ้น ในทุกบริบท ทุกมิติ แม้อาจจะไม่สม่ำเสมอนัก “ผมไม่มองโลกในแง่ร้ายและผมก็ไม่ได้คิดว่าผมมองโลกในแง่ดีเกินไป”

ไม่ว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นใคร  อยากฝากอะไรถึงตัวนายกฯ

นายกฯ บางท่านอาจจะต้องบอกว่า “ผมขอท่านลาออก”  

แต่นายกฯ บางท่านต้องบอกว่าว่า  “ขอบคุณ สิ่งที่ท่านทํา ท่านทําดีแล้ว ท่านอดทนมากขอชื่นชม “


นลี อินทรนันทร์  ครูสอนขับร้อง 

สภาลมหายใจเชียงใหม่

เวลาที่เห็นธงชาติไทย จะนึกถึงอะไร

 มีความรู้สึกภูมิใจ รู้สึกปลอดภัย รู้สึกเกิดความรักขึ้น และรู้สึกว่าเรามีหน้าที่ ที่จะต้องสร้างบ้านเมืองนี้ให้ดี เวลาเห็นแล้วรู้สึกดี ไม่ว้าเหว่ เหมือนมีบ้านอยู่

เรื่องอะไรในประเทศไทยที่โดนใจที่สุด

รัชกาลที่ ๙ พระองค์ท่าน 4 พันโครงการที่ท่านทํา เหมือนเป็นไอดอลในการทํางาน  ตัวเองก็จิตอาสาเยอะ พระองค์ท่านก็เป็นนักจิตอาสา ไม่ได้มีใครใช้ให้ทําท่านยังทําเป็นการเสียสละที่สุดยอดมากเลย เป็นสิ่งที่ภูมิใจที่สุดแล้ว ที่ได้มาเกิดในรัชกาลนี้

ถ้ามีโอกาสอยากช่วยพัฒนาประเทศของเราในเรื่องไหน

ด้านสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม สําคัญที่สุด เพราะนั่นคือความเป็นอยู่ของเรา ประชาชนคนเชียงใหม่รวมตัวกัน ตั้งขึ้นเป็นสภาลมหายใจเชียงใหม่ พยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นควัน ซึ่งเป็นปัญหาที่ยาวนานมาสิบกว่าปีแล้ว แล้วมันก็ยังแก้ไม่ได้ แถมยิ่งแย่ๆ ลงทุกที แย่มากมากในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม ถึงต้นเมษายนจะเลวร้ายมาก

ประชาชนคนเชียงใหม่เขาเลยรวมตัวภาคประชาสังคม ตั้งขึ้นเป็นสภาลมหายใจเชียงใหม่ พยายามที่จะแก้ปัญหาพยายามที่จะผลักดันเรื่องของ burn แต่เป็น manage burn ต้องเข้าใจชุมชนที่อยู่บนดอย  ที่จะต้องใช้ไฟในการเกษตรของซึ่งต้องอะลุ่ม อล่วยให้คนอยู่ในป่าได้ เขาก็จะเป็นผู้ที่พิทักษ์ป่าเอง การเผาไหม้บนป่าบนดอยก็จะมีน้อยลง และพยายามทำเรื่องสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ลดคาร์บอน การจัดเก็บขยะ zero waste ชักชวนคนให้ปั่นจักรยาน เพราะเชียงใหม่ควรเป็นเมือง slow life  อยากจะเห็นให้เชียงใหม่เป็นสโลว์ซิตี้ค่ะ เป็น ไบค์ซิตี้  ไบค์ แคปปิตอล รองจากอัมสเตอร์ดัม โคเปนเฮเกน โตเกียว


กฤษณ์  ศรีเปารยะ 

ประธานสหกรณ์แท็กซี่เวียงพิงค์ เชียงใหม่

เวลาที่เห็นธงชาติไทยนึกถึงอะไร

เมื่อเห็นธงชาติไทยผมนึกถึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่ต้องอยู่รวมกัน แยกเป็นอันใดอันหนึ่งแยกออกจากกันไม่ได้ ถ้าสมมุติน้องสามารถย้อนนั่งไทม์แมชชีนโดเรม่อนกลับไปได้  แล้วได้มาเจอสิ่งที่พี่ได้ประสบ น้องก็จะเข้าใจว่าทําไมคนยุคนั้น ถึงรับไม่ได้กับการที่ต้องแยกสีนั้นออกไปจากธงชาติไทย

เรื่องอะไรในประเทศไทยที่โดนใจที่สุด

 คนไทยด้วยกัน ไม่ว่าจะมีปัญหากันยังไง แต่ก็สุดท้ายมาก็จะหาวิธีการไกล่เกลี่ยเข้ากลับเข้ามาคุยกันใหม่ได้อย่างฉันมิตรเหมือนเดิม โดยที่แบบไม่จําเป็นจะต้องมาทะเลาะกันตลอดเวลาเห็นต่างกันได้ เมื่อก่อนเราเห็นต่างกันได้ แต่ไม่จําเป็นต้องมานั่งเหยียดกันไม่ต้องมา Bully กัน ไม่ต้องมาด่ากัน

ถ้ามีโอกาสอยากช่วยพัฒนาประเทศของเราในเรื่องไหน

จะพัฒนาด้านขนส่งมวลชน  ต้องแก้ปัญหาตั้งแต่รากฐานการวางระบบให้มันสอดคล้องกับคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น แต่ละพื้นที่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต ไม่เหมือนกันเลย  อย่างที่เชียงใหม่ไม่มีรถเมล์วิ่งประจําสาย เนื่องจากติดระบบสัมปทานของรถสีเหลือง รถสีส้ม สีฟ้า ยาวนานหลายสิบปี ไม่สามารถนำคนที่อาศัยอยู่ชานเมือง เข้ามาที่ใจกลางเมืองได้เพียงพอตามการขยายของเมือง จึงต้องหันมาใช้รถส่วนตัวกันเยอะ       

มองประเทศไทยใน 10 ปีข้างหน้าว่าเป็นอย่างไร

อยากเห็นประเทศไทย ที่สามารถผสมผสานระหว่างความการพัฒนาทางวัตถุ และก็การอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ขนบธรรมเนียมประเพณี มารยาทคนไทยยิ้มอย่างไทย ยิ้มสยาม มารยาทไทยที่เราเคยรักษามาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ

ไม่ว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นใคร อยากฝากอะไรถึงนายกฯ อะไรที่คิดว่าดี เป็นผลประโยชน์ต่อประเทศ ก็ให้ทําเลย ไม่ต้องประวิง ไม่ต้องไปรอความคิดเห็นใครมาก ไม่อย่างงั้นมันก็จะเข้ามาอยู่วังวนเดิม ถ้าคิดว่าอะไรดี เจตนาเราดีอยู่แล้ว เรามั่นใจ ทําไปเลย ไม่ต้องสนใจ