คลองโอ่งอ่างคว้ารางวัลต้นแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเมืองของเอเชีย

by Admin

ประเด็นสำคัญ

  • คลองโอ่งอ่าง สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย โดยได้รับรางวัลต้นแบบในการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเมืองของเอเชียประจำปี ค.ศ 2020 (2020 Asian Townscape Award) จากโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (United Nations Human Settlements Programme: UN-HABITAT) ซึ่งประกาศรางวัลไปเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 โดยทั่วทวีปเอเชีย มีสถานที่ที่ได้รับรางวัลนี้เพียง 12 แห่ง จาก 6 ประเทศ
  • รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงภูมิทัศน์คูคลองที่มีการรุกล้ำจนเกิดปัญหามาช้านาน โดยคลองโอ่งอ่างเป็นพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ต้นแบบที่ได้มีการรื้อตลาดสะพานเหล็กที่สร้างทับอยู่บนคลองมาร่วม 50 ปี ปรับปรุงจนแล้วเสร็จเมื่อปี 2562 เปลี่ยนพื้นที่เสื่อมโทรม น้ำเน่าเสีย ให้กลับมาสวยงามมีชีวิตชีวา กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองกรุง สมกับที่ได้รับฉายา “เวนิสตะวันออก” 

“คลองโอ่งอ่าง”ได้รับรางวัลต้นแบบในการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเมืองของเอเชียประจำปี ค.ศ 2020 (2020 Asian Townscape Award) จากโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (United Nations Human Settlements Programme: UN-HABITAT) ซึ่งประกาศรางวัลไปเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563

รางวัลนี้ ถือเป็นรางวัลใหญ่ระดับภูมิภาคที่มอบให้แก่สถานที่ที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ (Landscape Improvement Project) ได้อย่างเหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ศิลปวัฒนธรรม และมีความสอดคล้องระหว่างภูมิทัศน์ของเมืองกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนในพื้นที่ ในปีนี้ มี 12 สถานที่จาก 6 ประเทศที่ได้รับรางวัลเดียวกันนี้ โดยอีก 5 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน เนปาล และมาเลเซีย

สถานที่ที่ได้รับรางวัล 2020 Asian Townscape Award อีก 11 แห่ง มีดังนี้           

1. โครงข่ายน้ำพุและต้นไม้ เมืองมิชิมะ ญี่ปุ่น

2. ระบบการออกแบบเขตเมือง เมืองนางาซากิ ญี่ปุ่น

3. ทางเลียบทางรถไฟเก่า (ระเบียงประวัติศาสตร์) เมืองโออิตะ ญี่ปุ่น

4. ถนนข้ามอ่างเก็บน้ำยีดัง เมืองยีดัง สาธารณรัฐเกาหลี

5. การปรับปรุงอาคารสำนักงานเก่า 40 ปี เป็นเขตรักษาสิ่งแวดล้อม เมืองโซล-กังดง สาธารณรัฐเกาหลี

6. สวนป่า Story of Seoul เมืองโซล-ซียงดง สาธารณรัฐเกาหลี

7. การปรับภูมิทัศน์ริมแม่น้ำแทวา เมืองอุลซาน

8. การพัฒนาเขตเมืองใหม่เกาะ Guanfzhou Nansha Lingshan เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

9. การปรับภูมิทัศน์แม่น้ำ Fengwei เมืองซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

10. การบูรณะมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เขตเทศบาลเมือง Madhyapur Thimi เนปาล

11. การสร้างระบบหมุนเวียนน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำในเขตเมือง เมืองโจฮอร์บารู มาเลเซีย

ที่มา: https://www.fukuoka.unhabitat.org/info/news/pdf/2020_Asian_Townscape_Awards_List.pdf

การปรับภูมิทัศน์ของคลองโอ่งอ่างให้ฟื้นคืนวิถีชีวิตชุมชนริมคลองและในขณะเดียวกัน ก็สอดรับกับวิถีชีวิตของคนกรุงเทพฯ ได้อย่างลงตัวนี้ ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับรางวัลระดับภูมิภาคที่น่าภาคภูมิใจนี้ และแน่นอนว่า เราจะสามารถนำความสำเร็จในครั้งนี้ต่อยอดเป็นต้นแบบการพัฒนาในอีกหลาย ๆ พื้นที่ ทั้งในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่อื่น ๆ ของประเทศไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ อนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีชีวิตดั้งเดิม ส่งเสริมการปรับภูมิทัศน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจระดับชุมชนไปพร้อม ๆ กัน

ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดของการพัฒนาคลองโอ่งอ่างเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.pmdu.go.th/thailand-today/ong-ang-canal/

You may also like