เมืองไทยในวันหน้า ต้องดีกว่าวันนี้

แม้ว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ตลอด 10 ปีที่ผ่านมาไทยก็มีการพัฒนาหลายด้าน โดยเฉพาะการสร้างพื้นฐานทางการค้าและการลงทุนที่เข้มแข็ง ทำให้ไทยถูกจัดอันดับที่ดีจากหลายสถาบันของโลก

ลำดับเวลาแก้ปัญหาชาติ

ปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต

จัดตั้งคณะทำงานปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหาย และจับกุมตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมาย

แก้ปัญหาหาบเร่แผงลอยอย่างยั่งยืน

เดินหน้าสู่เมืองหลวงแห่งอาหารริมถนน

แก้ปัญหาปลดธงแดง ICAO

สามารถปลดธงแดง ICAO ที่ลดความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย และทำให้เศรษฐกิจไทยเสียหาย ทำให้กลับมาเชื่อมั่นได้ดังเดิม

เมืองไทยหลายมุมมอง

มุมมองที่หลากหลายที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาให้เมืองไทยดียิ่งๆ ขึ้น

ประมงไทยยั่งยืน

 • กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ดำเนินการฟื้นฟูชายฝั่งทะเลทั้ง 23 จังหวัดทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การฟื้นฟูทรัพยากรในด้านต่าง ๆ และการออกมาตรการป้องกันและดูแลทรัพยากรทางทะเล โดยมุ่งเน้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

 • ขึ้นทะเบียนเรือประมงชายฝั่งเป็นครั้งแรก และสนับสนุนประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน
  ยกระดับคุณภาพสินค้าประมงทะเลพื้นบ้าน สร้างมาตรฐาน “บลูแบรนด์”

 • 1
 • 2

คุณภาพชีวิต

เชื่อมต่อสวนสาธารณะเบญจกิติกับสวนลุมพินี ให้เป็นสวนป่าเชิงนิเวศที่สมบูรณ์กลางกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่กว่า 810 ไร่ใจกลางเมือง

คมนาคม

 • รัฐบาลทุ่มงบประมาณกว่าแสนล้านบาทเพื่อซ่อม และสร้างเส้นทางคมนาคมที่ลงสู่ภาคใต้ ให้สัญจรสะดวกสบาย และต่อยอดการเศรษฐกิจให้ทั้งภูมิภาค

 • รัฐบาลลงทุนด้านการคมนาคมระบบรางให้ครอบคลุมทั้งในเมืองหลวง และต่อเชื่อมไปยังภูมิภาคต่างๆ ให้เป็นศูนย์กลางการเดินทางไปสู่อาเซียนด้วย

 • รถไฟ ถือเป็นการขนส่งที่มีราคาถูก การสร้างรถไฟให้เป็นรางคู่ โดยเฉพาะในเส้นทางที่สำคัญจะช่วยเพิ่มความรวดเร็ว เป็นผลดีทั้งต่อการสัญจรของประชาชน และการขนส่งสินค้า

สิ่งแวดล้อม

racing news

Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum.

กรุงเทพวันนี้ ดีกว่าเมื่อวาน

 • 1
 • 2