เมืองไทยในวันหน้า ต้องดีกว่าวันนี้

แม้ว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ตลอด 10 ปีที่ผ่านมาไทยก็มีการพัฒนาหลายด้าน โดยเฉพาะการสร้างพื้นฐานทางการค้าและการลงทุนที่เข้มแข็ง ทำให้ไทยถูกจัดอันดับที่ดีจากหลายสถาบันของโลก

ลำดับเวลาแก้ปัญหาชาติ

ปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต

จัดตั้งคณะทำงานปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหาย และจับกุมตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมาย

แก้ปัญหาหาบเร่แผงลอยอย่างยั่งยืน

เดินหน้าสู่เมืองหลวงแห่งอาหารริมถนน

แก้ปัญหาปลดธงแดง ICAO

สามารถปลดธงแดง ICAO ที่ลดความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย และทำให้เศรษฐกิจไทยเสียหาย ทำให้กลับมาเชื่อมั่นได้ดังเดิม

เมืองไทยหลายมุมมอง

มุมมองที่หลากหลายที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาให้เมืองไทยดียิ่งๆ ขึ้น

ประมงไทยยั่งยืน

รวมพลัง “รักษ์” ทะเลไทย
200 ล้านไร่ หัวใจเดียวกัน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ดำเนินการฟื้นฟูชายฝั่งทะเลทั้ง 23 จังหวัดทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง  โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การฟื้นฟูทรัพยากรในด้านต่าง ๆ และการออกมาตรการป้องกันและดูแลทรัพยากรทางทะเล โดยมุ่งเน้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ปลดใบเหลือง IUU
พื้นฟูทะเลไทย

เพื่อปลดใบเหลือง IUU กรมเจ้าท่า ได้ตรวจวัดและขึ้นทะเบียนเรือใหม่หมดทุกลำ การขึ้นทะเบียนท่าเรือและอู่ต่อเรือทั้งหมด  พร้อมใช้ทั้งเทคโนโลยีการจราจรทางทะเลที่ทันสมัย (VTS) ตามจับเรือผิดกฎหมายมาลงโทษและทำลาย  

เพิ่มโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อการทำประมงพื้นบ้านยั่งยืน

ขึ้นทะเบียนเรือประมงชายฝั่งเป็นครั้งแรก และสนับสนุนประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน ยกระดับคุณภาพสินค้าประมงทะเลพื้นบ้าน
สร้างมาตรฐาน “บลูแบรนด์”

ส่งเสริมประมงพื้นบ้าน จ.ระยอง เก็บเกี่ยวประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เน้นจุดขายสัตว์น้ำด้านมาตรฐานความสด สะอาด ราคายุติธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

คุณภาพชีวิต

สร้างโอกาสให้คนพิการ

ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเสมอภาคอย่างยั่งยืนในทุกมิติสำหรับคนพิการ

แก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนในโรงเรียน

ตั้งหน่วยงาน TICAC ขึ้นมาเพื่อปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา

กำหนดให้ยาและเวชภัณฑ์
เป็นสินค้าควบคุม

แก้ไขปัญหาเรื่องราคายาและค่ารักษาพยาบาลที่ไม่เป็นธรรมในโรงพยาบาลเอกชน จึงกำหนดให้ยา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ เป็นสินค้าและบริการควบคุม

กรุงเทพวันนี้ ดีกว่าเมื่อวาน

สายไฟฟ้าลงดินช่วยเมืองน่ามอง

สายไฟใน กทม.ที่เคยเกะกะดูไม่งามตา บัดนี้ถูกนำมาไว้ใต้ดิน ไม่บดบังภูมิทัศน์เมืองหลวงที่งดงาม

จากดงสลัม
สู่ชุมชนน่าอยู่

“บึงบางซื่อ”เป็นชุมชนแออัด ที่ก่อปัญหาสังคมมากมาย แต่ตอนนี้ปรับปรุงให้น่าอยู่จนแทบจำไม่ได้

เปลี่ยนจากน้ำเน่า
เป็นคลองสวยน้ำใส

ย่านสะพานเหล็กที่แออัดสกปรก เปลี่ยนให้เป็นเวนิสแห่งตะวันออก แลนด์มาร์คแห่งใหม่เมืองกรุง

racing news

Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum.