ไทยขึ้นอันดับที่ 1 รับมือและฟื้นตัวจากไวรัสโควิด-19 ดีที่สุดในโลก

พร้อมรับมือโควิด-19, เรื่องน่ารู้, 1 สิงหาคม 2563

ใจความสำคัญ

  • Global COVID-19 หรือ (GCI) ร่วมกับมหาวิทยาลัย John Hopkins ให้คะแนนไทยเป็นประเทศที่สามารถฟื้นตัว และรับมือ ไวรัสโควิด-19 ดีที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก ด้วยคะแนนรวม 81.84 หลังไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศนาน 64 วัน ตามมาด้วยสาธารณรัฐลัตเวีย เกาหลีใต้ ไต้หวัน มาเลเซีย ในขณะที่ออสเตรเลีย จีน และญี่ปุ่น กำลังเผชิญกับภาวะการกลับมาระบาดรอบที่ 2 อีกครั้ง

ทั่วโลกต่างชื่นชมประเทศไทย ที่แม้จะเป็นประเทศกำลังพัฒนาในอาเซียน แต่สามารถมีคะแนนต่อการฟื้นตัว และการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สูงเป็นอันดับ 1 ของโลก จากที่เมื่อเดือนมิถุนายนยังอยู่ในอันดับ 2 รองจากประเทศออสเตรเลียซึ่งปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับอีกหลายประเทศ อาทิ ญี่ปุ่นที่ผู้ติดเชื้อนับพันคนต่อวัน รวมทั้งเวียดนาม ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ จีน จนทำให้หลายประเทศต้องออกมาตรการปิดเมืองซ้ำอีกครั้งภายหลังจากการประกาศเปิดเมืองอีกครั้งได้ไม่นาน

ขณะที่ประเทศไทยเอง แม้จะพบผู้ติดเชื้ออยู่แค่เลขหลักเดียวต่อวัน แต่ทั้งหมดเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ และอยู่ในสถานที่กักตัวทั้งหมด ทำให้จนถึงวันนี้ ( 29 ก.ค.2563 ) ไทยยังไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศเป็นเวลา 64 วันแล้ว เรียกว่าไทยยังรักษามาตรฐานอย่างคงที่ ในขณะที่ชาติอื่น ๆ กำลังรับมือการระบาดระลอก 2

โดยองค์กร Global COVID-19 หรือ (GCI) หน่วยงานภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีรัฐบาลมาเลเซีย (PEMANDU) ร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (MOSTI) ประเทศมาเลเซีย ร่วมกับมหาวิทยาลัย John Hopkins ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำการจัดอันดับคะแนนการรับมือกับโรคระบาดโควิด-19 และความสามารถในการฟื้นตัวของทั้ง 184 ประเทศ โดยแบ่งเป็น

1 สัดส่วนคะแนน 70% ได้มาจาก

1.1 จำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังดูแลอยู่ (active case) ต่อประชากร

1.2 จำนวนผู้ที่รักษาหายแล้วต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ

1.3 จำนวนการตรวจต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ

1.4 จำนวนการตรวจต่อประชากร

2 สัดส่วนคะแนน 30% ได้มาจาก ดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (The Global Health Security Index: GHS) ที่ประเมินโดยมหาวิทยาลัย John Hopkins

2.1 ความสามารถในการตรวจพบและรายงานการติดเชื้อ

2.2 ความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วในการควบคุมโรค

2.3 ความพร้อมด้านสาธารณสุขในการรักษาผู้ติดเชื้อ และดูแลบุคลากรทางการแพทย์

ซึ่งไทยได้ผลคะแนนรวมถึง 81.84 สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก และมีคะแนนเป็นอันดับ 1 ในทั้ง 2 มิติ ตามมาด้วยสาธารณรัฐลัตเวีย เกาหลีใต้ ไต้หวัน มาเลเซีย ถึงอย่างไรรัฐบาลก็ต้องเผชิญกับเสียงวิจารณ์ ว่าลิดรอนสิทธิ์เสรีภาพ เศรษฐกิจย่ำแย่ ตรงข้ามกับสิ่งที่ทั่วโลกมองมายังประเทศไทย คือประเทศเล็ก ๆ ที่หาทางรับมือกับการระบาดของไวรัสมรณะอย่างได้ผลมากที่สุด พร้อมกับมองไทยเป็นแบบอย่าง และมีทัศนคติที่ดีต่อประเทศของเราโดยตรง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่ ศบค.ได้พยายามเน้นย้ำว่าให้ประชาชนทุกคนทุกหน่วยงานต้องอย่าประมาทการ์ดไม่ตกอย่างเด็ดขาด มิฉะนั้นที่ทุกคนร่วมต่อสู้กันมาอาจสูญเปล่า

ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

1 สิงหาคม 2563/ 106 Views/ เวลาอ่าน 2 นาที

ส่งข้อคิดเห็น/คำถาม/ข้อเสนอแนะให้ สบนร.

เรื่องที่ควรอ่านต่อ

19 มิถุนายน 2563/ 130 Views/ เวลาอ่าน 6 นาที

15 เมษายน 2563/ 166 Views/ เวลาอ่าน 5 นาที

10 กรกฎาคม 2563/ 219 Views/ เวลาอ่าน 5 นาที

18 มิถุนายน 2563/ 97 Views/ เวลาอ่าน 3 นาที

15 เมษายน 2563/ 300 Views/ เวลาอ่าน 10 นาที

16 มิถุนายน 2563/ 95 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

14 เมษายน 2563/ 177 Views/ เวลาอ่าน 6 นาที

28 เมษายน 2563/ 974 Views/ เวลาอ่าน 7 นาที

5 พฤษภาคม 2563/ 231 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

สถานการณ์
โควิด-19