ประเทศไทย ฟื้นตัวจากโควิด-19 ดีเป็นอันดับ 2 ของโลก

พร้อมรับมือโควิด-19, เรื่องน่ารู้, 16 มิถุนายน 2563

ใจความสำคัญ

  • ประเทศไทยได้คะแนนเป็นอันดับ 2 ของโลก (จาก 184 ประเทศ) ที่สามารถฟื้นตัวจากไวรัสโควิด-19 โดยการคำนวณโดยองค์กร Global COVID-19 หรือ (GCI) ภายใต้กำกับของรัฐบาลมาเลเซีย (PEMANDU) ด้วยระบบการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทันสมัย และคะแนนดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (GHS) โดยมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกิ้นส์
  • ใน 20 อันดับแรกของโลก พบว่ามีประเทศในเอเชียถึง 6 ประเทศ โดยไทยเป็นอันดับแรก ตามด้วย ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลีใต้ เวียดนาม และมาเลเซีย

องค์กร Global COVID-19 หรือ (GCI) หน่วยงานภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีรัฐบาลมาเลเซีย (PEMANDU) ร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (MOSTI) ประเทศมาเลเซีย และกลุ่ม Sunway นำระบบการวิเคราะห์ข้อมูลที่เรียกว่า “พารามิเตอร์” มาจัดอันดับคะแนนการรับมือกับโรคระบาดโควิด-19 และความสามารถในการฟื้นตัวของทั้ง 184 ประเทศทั่วโลก ผลปรากฏว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 2 ของโลก เป็นรองออสเตรเลียเพียงประเทศเดียวเท่านั้น

20 ประเทศ ที่ฟื้นตัวจากโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ดีที่สุดในโลก

1.ออสเตรเลีย
2.ไทย
3.เดนมาร์ก
4.ฮ่องกง
5.ไต้หวัน
6.นิวซีแลนด์
7.เกาหลีใต้
8.ลิทัวเนีย
9.ไอซ์แลนด์
10.สโลวีเนีย
11.ลัตเวีย
12.สวิตเซอร์แลนด์
13.เวียดนาม
14.มาเลเซีย
15.นอร์เวย์
16.สโลวาเกีย
17.เยอรมนี
18.ออสเตรีย
19.ลักเซมเบิร์ก
20.ฟินแลนด์

จัดอันดับโดย : องค์กร Global COVID-19 หรือ (GCI) ของมาเลเซีย

———————-

ใน 20 อันดับแรก พบว่ามีประเทศในเอเชียเพียง 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย, ฮ่องกง, ไต้หวัน,เกาหลีใต้, เวียดนาม และมาเลเซีย โดยไทยได้คะแนนมาเป็นอันดับที่ 1 ของเอเชีย ทั้งนี้ ระบบพารามิเตอร์จะคำนวณสัดส่วนจำนวนของผู้ติดเชื้อ อัตราการขยายตัว อัตราผู้เสียชีวิต มาเทียบกับจำนวนประชากรของแต่ละประเทศ โดยคำนวณสัดส่วนแบบวันต่อวัน นับตั้งแต่มีรายงานพบผู้ป่วยจากไวรัสโควิด-19 รายแรกขึ้นในประเทศนั้น ๆ ออกมาเป็นคะแนนร้อยละ70

อีกร้อยละ 30 มาจากคะแนนดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (GHS) ซึ่งคำนวณจากระบบที่พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกิ้นส์ ภายใต้ทุนจากมูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์ GHS เพื่อประเมินความพร้อมของแต่ละประเทศในการรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

สาเหตุที่ไทยได้รับคะแนนในอันดับที่สูงเช่นนี้ เกิดจากจากความตระหนักรู้ ความตื่นตัว ความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในประเทศ ผ่านมาตรการต่าง ๆ ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ที่ระดมคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมกันวางแผน โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นประธาน

นับตั้งแต่ประเทศไทยพบนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ติดเชื้อเป็นรายแรก เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 หน่วยงานรัฐต่างพยายามรับมือการแพร่ระบาด ก่อนจะตั้ง ศบค. ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์สั่งการเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 พร้อมกับประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ตามด้วยการประกาศเคอร์ฟิว รวมทั้งอีกหลายมาตรการเพื่อควบคุมการระบาด ทั้งการรักษาระยะห่างทางสังคม การคุมการเดินทางเข้า-ออกประเทศ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ตลอดจนหามาตรการต่าง ๆ มาบรรเทาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ครอบคลุมมากที่สุด ทำให้ขณะนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ) ไม่ปรากฎพบผู้ติดเชื้อภายในประเทศไทยนอกเหนือจากที่อยู่ในสถานกักตัวของรัฐ นานต่อเนื่องถึง 21 วันแล้ว จนเป็นที่มาของมาตรการผ่อนคลาย 4 ระยะ รวมทั้งยกเลิกเคอร์ฟิว

แม้จะคลายล็อก แต่ก็ยังไม่สามารถคลายใจลงได้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังเฝ้าระวังต่อไป ไม่ให้ไวรัสกลับมาระบาดในประเทศได้อีก ขณะที่ประชาชนทุกคนก็ยังคงต้องเคร่งครัดต่อมาตรการป้องกันตัวเองต่อไป จนกว่าโลกจะมีวัคซีนป้องกัน

ลำดับเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย

12 มกราคม 2563 พบผู้ติดเชื้อรายแรกเป็น นทท.หญิงชาวจีนมาจากอู่ฮั่น

31 มกราคม 2563 พบผู้ติดเชื้อคนไทยรายแรก จากขับแท็กซี่รับผู้โดยสารชาวจีน

10 กุมภาพันธ์ 2563 พบผู้ติดเชื้อ 32 รายจากผับย่านทองหล่อ

29 กุมภาพันธ์ 2563 ไทยประกาศให้ไวรัสโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย

1 มีนาคม 2563 ชายไทย อายุ 35 ปี เสียชีวิตเป็นรายแรก

6 มีนาคม 2563 ติดเชื้อนับร้อยรายจากสนามมวย ( Super Spreader )

26 มีนาคม 2563 รัฐบาลประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

3 เมษายน 2563 บังคับใช้ “เคอร์ฟิว” ห้ามออกจากเคหสถาน 4 ทุ่ม-ตี 4

13 พฤษภาคม 2563 ครั้งแรกที่ไม่พบทั้งผู้ติดเชื้อ และผู้เสียชีวิตพร้อมกัน

13 มิถุนายน 2563 มียอดผู้ป่วยสะสม 3,134 ราย หายแล้ว 2,987 ราย เสียชีวิต 58 ราย

 

  • ประเทศไทยไม่พบผู้ติดเชื้อ 19 วันติดต่อกัน

16 มิถุนายน 2563/ 129 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

ส่งข้อคิดเห็น/คำถาม/ข้อเสนอแนะให้ สบนร.

เรื่องที่ควรอ่านต่อ

28 เมษายน 2563/ 599 Views/ เวลาอ่าน 3 นาที

27 เมษายน 2563/ 167 Views/ เวลาอ่าน 5 นาที

17 กรกฎาคม 2563/ 923 Views/ เวลาอ่าน 2 นาที

28 เมษายน 2563/ 180 Views/ เวลาอ่าน 3 นาที

18 มิถุนายน 2563/ 74 Views/ เวลาอ่าน 3 นาที

5 พฤษภาคม 2563/ 198 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

19 เมษายน 2563/ 235 Views/ เวลาอ่าน 3 นาที

23 มิถุนายน 2563/ 124 Views/ เวลาอ่าน 16 นาที

9 พฤษภาคม 2563/ 111 Views/ เวลาอ่าน 6 นาที

สถานการณ์
โควิด-19