ภารกิจพา 1 แสนคนไทยในต่างแดนกลับบ้าน หนีไวรัสโควิด-19

คลิปแนะนำ, 23 พฤศจิกายน 2563

ในช่วงที่ทั่วทั้งโลกต้องเจอกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 หลายประเทศต่างออกมาตรการป้องกันประชาชนของตัวเอง โดยเฉพาะการปิดประเทศ ใครที่อยู่ในต่างแดนต่างก็ต้องเจอกับความยากลำบาก และเสี่ยงอันตราย ทำให้มีคนไทยจำนวนมากหาทางที่จะกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งถือว่าปลอดภัยที่สุดในโลกแล้ว

หน่วยงานที่มีภาระหน้าที่หลักในการประสานให้พาคนไทยกลับมาได้นั้นก็คือ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ สถานเอกอัครราชทูต ของกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ที่ต่างก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจ เสี่ยงชีวิตของตนเองเพื่อช่วยนำคนไทยกว่าหนึ่งแสนคนที่กำลังเดือดร้อน เคว้งคว้าง และต้องการที่พึ่งให้สามารถเดินทางกลับมาสู่ประเทศไทยได้สำเร็จ แม้ต้องทำให้บางคนกลับติดเชื้อร้ายเสียเอง

กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการกับผู้มาติดต่อราชการ โดยเฉพาะการทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต ที่เพิ่มจุดการบริการรองรับความต้องการประชาชนโดยเฉพาะตามหัวเมือง รวมทั้งยังเพิ่มรายละเอียดในด้านความปลอดภัยข้อมูลบุคคลในพาสปอร์ตแบบใหม่ด้วย

23 พฤศจิกายน 2563/ 1138 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

ส่งข้อคิดเห็น/คำถาม/ข้อเสนอแนะให้ สบนร.

เรื่องที่ควรอ่านต่อ

28 ธันวาคม 2563/ 284 Views/ เวลาอ่าน 2 นาที

25 พฤษภาคม 2563/ 211 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

30 ตุลาคม 2563/ 152 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

11 ตุลาคม 2563/ 142 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

19 กันยายน 2563/ 119 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

25 สิงหาคม 2563/ 180 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

22 เมษายน 2563/ 348 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

22 เมษายน 2563/ 138 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

19 พฤศจิกายน 2563/ 134 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที