“เถาเป่าวิลเลจ” โมเดลประชารัฐ นำร่อง 20 หมู่บ้าน สร้างรายได้ชุมชน

เศรษฐกิจ, 26 ตุลาคม 2563

ใจความสำคัญ

  • กรมพัฒนาธุรกิจการค้าใช้ “เถาเป่าโมเดล” เป็นชุมชนต้นแบบ “ดิจิทัล วิลเลจ ออนไลน์” นำร่อง 20 หมู่บ้านขายสินค้าโอท็อปสู่ตลาดเมืองใหญ่ผ่านเว็บไซต์ใน shopee.co.th/dbdonline เป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในชุมชนที่ห่างไกล โดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และระบบโลจิสติกส์ในการกระจายผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าชุมชน
  • นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมมือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ คัดเลือกชุมชนในทุกภูมิภาค เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ “ดิจิทัล วิลเลจ ออนไลน์คัดเลือกชุมชนที่ผลิตสินค้าที่มีอัตลักษณ์ และศักยภาพในการทำตลาด

ปัจจุบัน รัฐบาลกลางจีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการส่งเสริมการค้าออนไลน์หรือ E-commerce ในชนบท เนื่องจากเป็นการสร้างงานให้กับประชาชนชาวจีน โดยเฉพาะช่วยขยายฐานตลาดจากชนบทสู่เมืองใหญ่ ด้วยการผสมผสานร้านค้าออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกันอย่างลงตัว โดยรัฐบาลจีนได้เริ่มนำร่องที่ “หมู่บ้านเถาเป่าชนบท” หรือ เถาเป่าวิลเลจ จนประสบความสำเร็จในการกระจายสินค้าอย่างสูง จากนั้นจึงได้ขยายไปยังชนบททุกแห่ง จนสามารถนำสินค้าขึ้นชื่อของแต่ละพื้นที่ไปขายในตลาดเมืองใหญ่ ส่งผลให้เกิดการเจาะตลาดได้อย่างไร้ขีดจำกัด

ความสำเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ Alibaba ยักษ์ใหญ่ค้าออนไลน์ของจีน เปิดตัวโครงการ “Taobao Village” ในปลายปี 2557 เพื่อส่งเสริมแพลตฟอร์ม E-commerce และโครงสร้างโลจิสติกส์ในพื้นที่ชนบท โดยจัดตั้งศูนย์บริการหลายพันแห่งสำหรับช่วยเหลือการซื้อขายสินค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ Taobao ของ Alibaba ตามแผนยุทธศาสตร์การลงทุนธุรกิจ E-commerce ในพื้นที่ชนบท ระยะเวลา 3 ปี มูลค่าหนึ่งหมื่นล้านหยวน (ประมาณห้าหมื่นล้านบาท) โดยเป็นการลงทุนเพื่อกระตุ้นโครงสร้างโลจิสติกส์และเพิ่มจำนวนศูนย์บริการอย่างต่อเนื่อง

จากความสำเร็จของโมเดล “เถาเป่าวิลเลจ” จึงทำให้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชนา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมมือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ คัดเลือกชุมชนในทุกภูมิภาค เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ “ดิจิทัล วิลเลจ ออนไลน์” เหมือนกับที่จีนใช้ “เถาเป่าโมเดล” ในการแก้ไขปัญหาความยากจนในชุมชนที่ห่างไกล โดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และระบบโลจิสติกส์ในการกระจายผลผลิตทางการเกษตร สินค้าชุมชน และสินค้าท้องถิ่นในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ให้เข้าถึงผู้บริโภคในทุกพื้นที่ โดยในส่วนของไทยได้ผลักดันให้สินค้าชุมชนได้เข้าไปขายในwww.shopee.co.th/dbdonline ซึ่งปัจจุบัน มีหมู่บ้านที่ค้าขายออนไลน์ได้แล้ว 20 หมู่บ้าน ได้แก่ (list นี้ทำเป็น graphics ดีกว่าครับ)

ผ้าไหม  ผ้าพื้นเมือง  จากชุมชนนาข่า จังหวัดอุดรธานี  

สินค้าใบชา จากชุมชนใบชาดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย

เครื่องปั้นดินเผาจากชุมชนด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา 

ผลิตภัณฑ์จากส้มซ่า โดยชุมชนบ้านวังส้มซ่า จังหวัดพิษณุโลก

หัตถกรรมกระจูด  จากชุมชนควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ส้มโอขาวแตงกวา  จากชุมชนสรรพยา จังหวัดชัยนาท

ข้าวแต๋น เซรามิก  จากชุมชนเกาะคา จังหวัดลำปาง

จักสานผักตบชวา  จากชุมชนเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

เครื่องเงินชาวเขา  จากชุมชนปัว จังหวัดน่าน

ผ้าย้อมคราม  จากชุมชนส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ผ้าไหม หมี่โคราช  จากชุมชนปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

กกจันทบูร  จากชุมชนบางสระเก้า จังหวัดจันทบุรี

การท่องเที่ยวในชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด

อาหารทะเลแปรรูป  จาก ชุมชนละงู จังหวัดสตูล

จักสานใบจาก  จากชุมชนเมืองตรัง จังหวัดตรัง

 การท่องเที่ยวในชุมชนบ้านสามช่องเหนือ จังหวัดพังงา   

มะพร้าว  จากชุมชนดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

กล้วยแปรรูป  จากชุมชนบ้านดอนทอง จังหวัดนครปฐม

ผลไม้แช่อิ่ม จากชุมชนมิตรสัมพันธ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา.

มะพร้าว จากชุมชนคลองตาปรั่ง จังหวัดสมุทรสาคร

การค้าสินค้าออนไลน์นำร่อง 20 หมู่บ้านผ่าน www.shopee.co.th/dbdonline นี้ ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้คัดเลือกชุมชนที่ผลิตสินค้าที่มีอัตลักษณ์ และศักยภาพในการทำตลาด โดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยสอนทั้งหมู่บ้าน ตั้งแต่การพัฒนาสินค้า บรรจุภัณฑ์ การโพสต์ขายสินค้า และยังมีแผนผลักดันให้ชุมชนที่เป็นแหล่งผลิต เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย

26 ตุลาคม 2563/ 34 Views/ เวลาอ่าน 3 นาที

ส่งข้อคิดเห็น/คำถาม/ข้อเสนอแนะให้ สบนร.

เรื่องที่ควรอ่านต่อ

5 พฤษภาคม 2563/ 234 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

16 มิถุนายน 2563/ 467 Views/ เวลาอ่าน 10 นาที

10 กันยายน 2563/ 1401 Views/ เวลาอ่าน 7 นาที

11 สิงหาคม 2563/ 127 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

2 มิถุนายน 2563/ 927 Views/ เวลาอ่าน 7 นาที

22 เมษายน 2563/ 400 Views/ เวลาอ่าน 8 นาที

13 มิถุนายน 2563/ 580 Views/ เวลาอ่าน 7 นาที

7 มกราคม 2564/ 56 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

18 มิถุนายน 2563/ 1519 Views/ เวลาอ่าน 12 นาที