หยุดเผาป่า-รักษาต้นน้ำ-ชาวบ้านมีที่ทำกิน ด้วย พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ ปี 2562

คลิปแนะนำ, 14 กันยายน 2563

ความขัดแย้งระหว่างภาครัฐ และชาวบ้านดั้งเดิมที่อยู่และทำกินในเขตป่าอุทยานฯ มีมาเนิ่นนานกว่า 60 ปี รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงแก้ไข พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ เมื่อปี 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้ โดยต้องช่วยกันรักษาไม่ให้ป่าถูกทำลายไปมากกว่านี้ ที่สำคัญคือช่วยลดการเผา ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วย

ชุมชนที่อยู่ในเขตอุทยาน ฯ และป่าอนุรักษ์ต่างๆสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ของตัวเอง โดยติดตามจากวิดีโอ ที่จะบอกถึง 4 ขั้นตอนที่สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

และติดตามอ่านได้จากบทความที่เกี่ยวข้อง : การแก้ไขปัญหาที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 

14 กันยายน 2563/ 53 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

ส่งข้อคิดเห็น/คำถาม/ข้อเสนอแนะให้ สบนร.

เรื่องที่ควรอ่านต่อ

19 พฤศจิกายน 2563/ 25 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

22 เมษายน 2563/ 120 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

25 พฤษภาคม 2563/ 161 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

16 มิถุนายน 2563/ 327 Views/ เวลาอ่าน 8 นาที

22 เมษายน 2563/ 305 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

25 สิงหาคม 2563/ 120 Views/ เวลาอ่าน 6 นาที

19 กันยายน 2563/ 62 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

3 กันยายน 2563/ 1705 Views/ เวลาอ่าน 2 นาที

15 สิงหาคม 2563/ 49 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที