ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ม้ามืดในการบริหารจัดการการระบาดของไวรัสโควิด-19

เรื่องในกระแส, พร้อมรับมือโควิด-19, เรื่องน่ารู้, 18 มิถุนายน 2563

ใจความสำคัญ

  • สื่ออังกฤษ เช่น หนังสือพิมพ์ The Guardian ได้ตีพิมพ์บทความชื่นชมว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประสบความสำเร็จในการควบคุมไวรัสโควิด-19 ได้ดีกว่าภูมิภาคอื่น ๆ อีกหลายภูมิภาค และมีจำนวนผู้เสียชีวิตน้อย แม้จะมีระดับการพัฒนาที่ด้อยกว่าภูมิภาคอื่น ๆ นับเป็นม้ามืดที่สามารถปกป้องประชาชนในประเทศจากโรคร้ายได้เป็นอย่างดี โดยมีการเตรียมการและการวางแผนในระยะยาว การสร้างความตระหนักรู้และการสื่อสารที่ชัดเจน และระบบอาสาด้านสาธารณสุข เป็นต้น

ในช่วงการระบาดระยะแรกของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกจับตามองมาที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งหลาย ๆ ประเทศเป็นเพื่อนบ้านกับจีนที่เป็นประเทศที่เกิดการระบาดขึ้นเป็นที่แรก โดยผู้เชี่ยวชาญต่างแสดงความเป็นห่วงกังวลว่า ระบบสาธารณสุขของภูมิภาคนี้ ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศกำลังพัฒนาเป็นหลัก อาจไม่สามารถบริหารจัดการกับโรคระบาดได้ทันการ

แต่การกลับไม่เป็นเช่นนั้น ณ วันนี้ ไทยไม่พบผู้ติดเชื้อนอกสถานกักกันตัวของรัฐมาเป็นเวลา 22 วันแล้ว โดยเริ่มปรากฏความเป็นจริงว่า การเตรียมการและการวางแผนในระยะยาวของรัฐบาลไทย ส่งผลให้สามารถควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (link ไปบทความการวางแผนล่วงหน้า ส่งผลให้สาธารณสุขไทยพร้อมรับมือกับไวรัสโควิด-19) ทำให้หลายฝ่ายสนใจและได้เริ่มมีการวิเคราะห์ การบริหารจัดการของรัฐบาลไทยและรัฐบาลอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเรื่องนี้ที่ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

นายเดล ฟิชเชอร์ อาจารย์ที่ National University of Singapore และประธานของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโลกที่องค์กรอนามัยโลกหรือ WHO กล่าวว่า การสร้างความตระหนักรู้และการสื่อสารที่ชัดเจนเป็นเหตุผลหลักที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะไทย เวียดนาม และมาเลเซีย สามารถควบคุมไวรัสโควิด-19 ได้ดีมาก โดยไม่พบผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ในเวียดนาม ในขณะที่ไทยและมาเลเซียมีผู้เสียชีวิต 58 ราย และ 120 ราย ตามลำดับ

ผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ อธิบายว่า รัฐบาลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้นำเอาระบบที่วางไว้เพื่อป้องกันการระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) ตั้งแต่ปี 2546 มาสานต่อ เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นไทยที่มีการพัฒนา สร้างระบบรับมือ และปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ หรือมาเลเซียที่ได้เริ่มประชุมเตรียมการ เพื่อป้องกันโรคแพร่ระบาด ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2562 ที่เริ่มมีข่าวการแพร่ระบาดที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน

หลาย ๆ ประเทศมีการใช้ระบบอาสาสาธารณสุข เพื่อบรรเทาภารกิจของแพทย์และโรงพยาบาล

ในกรณีของประเทศไทยผู้เชี่ยวชาญหลายคนต่างแสดงความชื่นชมเป็นพิเศษกับการที่ไทยได้ใช้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กว่า 1 ล้านคนในการตรวจหาผู้ป่วยจากไวรัสโควิด-19  เช่นเดียวกับกรณีของประเทศกัมพูชา ซึ่งได้ให้การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประมาณ 2,900 คน เพื่อตรวจหาผู้ป่วยจากโควิด-19 เช่นกัน

อย่างไรก็ดี โดยที่ไวรัสโควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ บางประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้มีการดำเนินการที่บกพร่องไปบ้าง ตัวอย่างเช่น สิงคโปร์ที่ละเลยกลุ่มแรงงานต่างด้าว ซึ่งมีที่พักที่คับแคบและง่ายต่อการระบาดของโรค ส่งผลให้แรงงานต่างด้าวเป็นผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ของผู้ติดเชื้อ 40,197 คนในสิงคโปร์ หรือกัมพูชาที่ผู้นำเคยให้สัมภาษณ์ว่าไวรัสโควิด-19 ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่นัก แม้แต่ในมาเลเซียที่โดยรวมควบคุมไวรัสโควิด-19 ได้ดี แต่ภายหลังพบว่ามีการระบาดในวงกว้างเนื่องจากมิได้ห้ามการชุมนุมทางศาสนา

อย่างไรก็ดี โดยรวม ผู้เชี่ยวชาญและสื่อต่างชาติ รวมถึงสื่อชั้นนำในประเทศอังกฤษ เช่น หนังสือพิมพ์ The Guardian ได้ตีพิมพ์บทความแสดงความชื่นชมประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประสบความสำเร็จในการควบคุมไวรัสโควิด-19 ได้ดีกว่าภูมิภาคอื่น ๆ อีกหลายภูมิภาค และจำนวนผู้เสียชีวิตน้อย นับเป็นม้ามืดที่สามารถปกป้องประชาชนของประเทศตนเองจากโรคร้ายได้เป็นอย่างดี แม้จะมีระดับการพัฒนาที่น้อยกว่าภูมิภาคอื่น ๆ

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดข่าวเรื่องนี้เพิ่มเติมได้ที่ https://www.theguardian.com/world/2020/jun/14/thailand-malaysia-vietnam-how-some-countries-kept-covid-at-bay

18 มิถุนายน 2563/ 76 Views/ เวลาอ่าน 3 นาที

ส่งข้อคิดเห็น/คำถาม/ข้อเสนอแนะให้ สบนร.

เรื่องที่ควรอ่านต่อ

9 กรกฎาคม 2563/ 325 Views/ เวลาอ่าน 14 นาที

16 มิถุนายน 2563/ 70 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

4 กรกฎาคม 2563/ 61 Views/ เวลาอ่าน 6 นาที

2 มิถุนายน 2563/ 268 Views/ เวลาอ่าน 8 นาที

22 มิถุนายน 2563/ 109 Views/ เวลาอ่าน 2 นาที

27 เมษายน 2563/ 169 Views/ เวลาอ่าน 5 นาที

16 มิถุนายน 2563/ 134 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

17 พฤษภาคม 2563/ 166 Views/ เวลาอ่าน 2 นาที

28 เมษายน 2563/ 174 Views/ เวลาอ่าน 5 นาที

สถานการณ์
โควิด-19