15 มิ.ย.63 เกษตรกร 7.14 ล้านคน รับเงินเยียวยา 5 พันบาทเดือนที่ 2 ตรวจสอบผลได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com

ใจความสำคัญ

  • วันที่17 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เกษตรกร 1 ล้านคนแรก จากผู้มีสิทธิ 14 ล้านคน จะได้รับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท และวันที่ 15 มิถุนายน 2563 จะได้รับโอนเป็นเดือนที่ 2  ต่อเนื่องจนครบ 3 เดือน เป็นเงิน 35,726.65 ล้านบาท
  • ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิได้ด้วยตนเองที่ เยียวยาเกษตรกร.com หากไม่ผ่านการคัดกรอง สามารถร้องเรียนที่ “ศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้โอนเงินจำนวน 5,000 บาทแรก และในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 จะเริ่มโอนเงินของเดือนที่ 2 และจะโอนจนครบ 3 เดือน รวมเป็นเงินเยียวยารายละ 15,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจำนวน 7.14 ล้านรายซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

ในจำนวนนี้ เป็นผู้ที่ผ่านการคัดกรองแล้วว่า ไม่เคยได้รับเงินกับโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ของกระทรวงการคลัง  จำนวน 3.3 ล้านราย ส่วนอีก 3.84 ล้านราย อยู่ระหว่างการตรวจสอบ เมื่อแล้วเสร็จ ธ.ก.ส. จะทยอยโอนให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยวันละ 1 ล้านราย โดยโอนผ่านสาขาของธนาคารกว่า 12,000 สาขาทั่วประเทศ จนครบทั้งหมดทุกคน

ด้านเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรไว้เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 หลังได้รับตรวจสอบสิทธิ จะทำให้เกษตรกรได้รับเงินเพิ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมอีกจำนวนถึง 63,272 ราย

สำหรับผู้ที่ต้องการทราบว่าตนเองได้รับสิทธิหรือไม่ สามารถเข้าตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์  www.เยียวยาเกษตรกร.com แล้วกดที่ปุ่มสีเหลือง จากนั้นทำตามขั้นตอนที่แจ้ง โดยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชน และรหัสความปลอดภัย ระบบก็จะแจ้งว่า ท่านได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีแล้วหรือไม่

เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้พี่น้องเกษตรกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้เพิ่มช่องทางเพื่อให้เข้าตรวจสอบสิทธิได้มากขึ้นโดยแยกออกตามประเภทได้ดังนี้

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตรวจสอบสิทธิที่เว็บไซต์ http://savefarmer.oae.go.th/
ด้านพืช ตรวจสอบสิทธิที่เว็บไซต์   : http://farmer.doae.go.th/
ด้านประมง  ตรวจสอบสิทธิที่เว็บไซต์ : https://smartfarmer.fisheries.go.th/fisherman/
ด้านปศุสัตว์ ตรวจสอบสิทธิที่เว็บไซต์  : http://chkregislives.dld.go.th/regislives/
ยางพารา ตรวจสอบสิทธิที่เว็บไซต์  : http://www.rubber.co.th/gir/index/

สำหรับผลการดำเนินงานการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในเดือน พฤษภาคม 2563 ธ.ก.ส. ได้โอนเงินให้เกษตรกรไปแล้ว 7,145,330 ราย เป็นเงิน 35,726.65 ล้านบาท จากจำนวนเกษตรกรจำนวน 7,684,132 ราย ในจำนวนนี้ ยังมีเกษตรกรที่ไม่สามารถโอนเงินให้ได้ เนื่องจากไม่พบบัญชีเงินฝากหรือบัญชีไม่ถูกต้อง จำนวน 165,769 ราย อยู่ระหว่างตรวจสอบบัญชี 148,702 ราย และอยู่ระหว่างการส่งคืนข้อมูลให้กระทรวงเกษตรฯ ตรวจสอบอีก จำนวน 224,331 ราย

ทั้งนี้ เกษตรกรผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาแล้ว แต่ไม่ใช่ลูกค้า ธ.ก.ส. และยังไม่ได้แจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารอื่น ขอให้รีบเข้าไปแจ้งได้ที่เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com  โดยให้เข้าไปที่เมนูสีเขียว แจ้งช่องทางการรับโอนเงิน

แต่สำหรับเกษตรกรที่ระบบแจ้งว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเยียวยา ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์” เพื่อช่วยให้คำปรึกษา โดยมีผู้ที่ผ่านการอุทธรณ์และรับเงินเยียวยาไปแล้วจำนวน 15,728 ราย

การเยียวยาครั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563  ที่เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรครัวเรือนละ 15,000 บาท วงเงินรวม 1.5 แสนล้านบาท ผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีลักษณะการจ่ายเช่นเดียวกับโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ของกระทรวงการคลัง ที่ช่วยเยียวยาผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

และเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติได้อนุมัติกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมคือ กลุ่มเกษตรกรที่ด้อยโอกาส และยังไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านเกษตรกรจำนวน 137,093 ราย ซึ่งเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิที่มีทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย 66,960 ราย และเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิที่ลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรอีก 70,133 ราย

ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียน และแจ้งข้อมูลกับการยางแห่งประเทศไทยจำนวน 1,817,723 ราย แบ่งเป็น เกษตรกรชาวสวนยางที่มีเอกสารสิทธิ 1,478,463 ราย และเกษตรกรชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ 339,260 ราย ได้รับการเยียวยาจากผลกระทบโควิด-19 ในครั้งนี้ด้วย

#PMDU #เยียวยาเกษตรกร #สบนร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *