ห้องพัก 999 บาทต่อเดือน อยู่ฟรีก่อน 3 เดือน ช่วยคนที่ตกงานจากไวรัสโควิด-19

พร้อมรับมือโควิด-19, มาตรการช่วยเหลือประชาชน, 19 พฤษภาคม 2563

ใจความสำคัญ

  • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้จัดหาห้องพักให้เช่าราคาประหยัดในอัตราเดือนละ 999 บาท ให้แก่กลุ่มคนเปราะบาง คนไร้บ้าน คนตกงานไม่มีที่พัก และคนที่จำเป็นต้องพึ่งพาที่พักราคาถูก เช่น นักเรียนและผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนเนื่องจากเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมทั้งค่าครองชีพที่สูงขึ้น โดยอนุญาตให้อยู่ฟรี 3 เดือนแรก
  • ผู้เช่าจะต้องมีรายได้ไม่เกิน 40,000 บาทต่อเดือน ต่อครอบครัว

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้ทุกหน่วยราชการต้องให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 (https://www.pmdu.go.th/help-people/) โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้ามาดูแลกลุ่มคนเปราะบาง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้ลงพื้นที่ที่ชุมชนบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (ลาดหลุมแก้ว 2) เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการจัดเตรียมอาคารสถานที่พักอาศัยสำหรับรองรับกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ภายใต้โครงการ พม. “เราไม่ทิ้งกัน”

อาคารเอื้ออาทรปทุมธานี (ลาดหลุมแก้ว 2) แห่งนี้ อยู่ในความดูแลของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ก่อสร้างบนพื้นที่กว่า 63 ไร่ ประกอบด้วย อาคารชุด 5 ชั้น 71 อาคาร ซึ่งแต่ละอาคารมีห้องชุด 1 ห้องนอน ขนาด 33 ตร.ม. รวม 3,191 หน่วย เปิดให้เช่าในราคาเดือนละ 999 บาท โดย พม. มีนโยบายให้กลุ่มคนเปราะบางขอเข้าพักอาศัยได้ฟรี 3 เดือนแรก เพื่อช่วยให้กลุ่มคนเปราะบางมีคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีขึ้น โดยมีห้องว่างประมาณ 10,000 ห้อง สำหรับผู้เช่าที่มีรายได้ไม่เกิน 40,000 บาทต่อเดือน ต่อครอบครัว

“เมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้ให้สัญญาว่าจะมอบห้องเช่าราคาถูกเป็นของขวัญแก่ประชาชน พม. จึงได้เร่งดำเนินการเรื่องนี้ และในช่วงเดือนมิถุนายน ประชาชนที่เดือดร้อน ไม่มีกำลังซื้อมากนัก จะได้มีห้องของตัวเอง ส่วนตัวอยากแนะนำว่า ช่วงนี้ไม่ควรใช้เงินก้อนในการซื้อที่อยู่อาศัย เพราะสามารถติดต่อการเคหะฯ เพื่อหาห้องเช่าระยะยาวตลอดชีวิต สำหรับเงื่อนไขหลักคือ ต้องเป็นผู้มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 40,000 บาท หมายถึงข้าราชการชั้นผู้น้อยและผู้ที่เกษียณ แต่ตอนนี้ครอบคลุมไปถึงผู้เดือดร้อนเรื่องที่พักอาศัยกลุ่มอื่น ๆ ด้วย” นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรี พม. กล่าว

ยิ่งไปกว่านั้น  ในโครงการนี้ พม. ยังได้จับมือกับกระทรวงแรงงาน เพื่อเร่งจัดหางานให้กับผู้มีทักษะแรงงานในแต่ละประเภทอีกด้วย อันเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่จะดูแลผู้ประสบปัญหาจากโควิด-19 ให้มากที่สุด โดย พม. เห็นว่า จะเป็นก้าวแรกของเคหะฯ ในการสนับสนุนปัจจัย 4 ในด้านที่อยู่อาศัยไปพร้อมๆ กับการเร่งสร้างอาชีพให้กับประชาชน

ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มคนเปราะบางที่เป็นผู้พิการ พม. ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านห้องพักในโครงการฯ นี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมความพร้อมด้านห้องพักให้แก่ผู้พิการทางการได้ยินรวม 10 ครอบครัว ที่มีกำหนดจะย้ายเข้าพักภายในสัปดาห์หน้า

สำหรับผู้สนใจห้องเช่า สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center การเคหะแห่งชาติ โทร. 1615

19 พฤษภาคม 2563/ 152 Views/ เวลาอ่าน 2 นาที

ส่งข้อคิดเห็น/คำถาม/ข้อเสนอแนะให้ สบนร.

เรื่องที่ควรอ่านต่อ

19 เมษายน 2563/ 233 Views/ เวลาอ่าน 3 นาที

28 เมษายน 2563/ 139 Views/ เวลาอ่าน 3 นาที

27 เมษายน 2563/ 166 Views/ เวลาอ่าน 5 นาที

22 มิถุนายน 2563/ 107 Views/ เวลาอ่าน 2 นาที

17 พฤษภาคม 2563/ 162 Views/ เวลาอ่าน 2 นาที

28 เมษายน 2563/ 157 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

15 เมษายน 2563/ 170 Views/ เวลาอ่าน 6 นาที

1 สิงหาคม 2563/ 67 Views/ เวลาอ่าน 3 นาที

13 มิถุนายน 2563/ 63 Views/ เวลาอ่าน 5 นาที

สถานการณ์
โควิด-19