ฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ลดภาระค่าครองชีพ แก้ปัญหารถติด มลภาวะ และ ภาวะขาดทุน

ใจความสำคัญ

  • รัฐบาลเร่งปรับปรุงแผนฟื้นฟู ขสมก. โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยเตรียมจัดหารถโดยสารปรับอากาศ นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ปรับปรุงเส้นทางเดินรถไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน เชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งมวลชน รถ ราง เรือ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน
  • ในอนาคตอันใกล้ คนไทยจะได้เห็นรถ NGV และ EGV ชานต่ำ ดีไซน์สากล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ประกอบในไทย มีบัสเลนที่มีความถี่ในการปล่อยรถโดยเฉลี่ย 5-10 นาทีต่อเที่ยว และค่าโดยสาร 30 บาท ต่อคน ต่อวัน โดยไม่จำกัดจำนวนเที่ยว

รถเมล์เก่า ๆ พ่นควันดำออกมาใส่ผู้คนในกรุงเทพฯ เป็นภาพติดตาที่ชาวกรุงต้องรับสภาพมาเป็นเวลานาน โดยผู้ไม่มีกำลังทรัพย์ต้องอดทนใช้บริการที่ขาดมาตรฐานนี้ ส่วนคนที่ทนไม่ไหวก็ต้องกัดฟันผ่อนรถยนต์เพื่อให้ชีวิตได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น การขนส่งสาธารณะที่ไม่ได้มาตรฐานดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้การจราจรเพิ่มขึ้นและยังมีส่วนในการสร้างมลภาวะในอากาศอีกด้วย

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เรื่องแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ว่า ต้องเน้นประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ และการเชื่อมต่อระบบคมนาคมซึ่งทุกระบบต้องเชื่อมต่อกันแบบโครงข่าย รวมถึงการดูแลลูกจ้างของ ขสมก. ทั้งนี้ ต้องตรวจสอบแผนการเงินอย่างละเอียดก่อนนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อให้ ขสมก. เดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน

เพื่อสานต่อเรื่องนี้ รัฐบาลจึงได้เร่งปรับปรุงแผนฟื้นฟู ขสมก. โดยมุ่งยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน เตรียมจัดหารถโดยสารปรับอากาศ นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ปรับปรุงเส้นทางเดินรถไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน เชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งมวลชน รถ ราง เรือ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด ลดมลภาวะและส่งเสริมอุตสาหกรรมไทย แก้ไขปัญหาการขาดทุนของ ขสมก. อย่างยั่งยืน และที่สำคัญ ต้องไม่เป็นภาระต่อภาครัฐ

ในอนาคตอันใกล้นี้ คนไทยจะได้เห็น รถเมล์และ ขสมก. ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะหลังจากมติ ครม. เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เห็นชอบในหลักการของแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. โดยเน้นการแก้ปัญหาสถานะทางการเงินที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ลดการใช้รถเมล์เก่า ปรับโครงสร้างองค์กร ลดต้นทุนการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. รวมถึงการจัดหารถโดยสารใหม่ ผ่านการซื้อหรือเช่า โดยได้ซื้อรถ NGV จำนวน 489 คันแล้ว และจะซื้อรถไฟฟ้า (EV) 35 คัน และรถ Hybrid อีก 1,453 คัน พร้อมมีการปรับปรุงเส้นทางเดินรถ 137 เส้นทางของ ขสมก. และ 132 เส้นทางของเอกชน มีการปรับโครงสร้างองค์กร โดยตั้งเป้าลดจำนวนพนักงานจากพนักงาน 4.65 คน ต่อรถหนึ่งคัน เหลือ 2.75 คน ต่อรถหนึ่งคัน เป็นต้น

สิ่งที่คนไทยจะเห็นคือ รถ NGV และ EGV ชานต่ำ ดีไซน์สากล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ประกอบในไทยและใช้วัสดุอุปกรณ์ในไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เส้นทางเดินรถที่มีประสิทธิภาพและไม่ทับซ้อนจำนวน 108 เส้นทางของ ขสมก. และ 54 เส้นทางของเอกชน และบัสเลนที่มีความถี่ในการปล่อยรถโดยเฉลี่ย 5-10 นาทีต่อเที่ยว และค่าโดยสาร 30 บาท ต่อคน ต่อวัน โดยไม่จำกัดจำนวนเที่ยว อีกทั้งยังมีการลดราคาสำหรับผู้สูงอายุ นักศึกษาและ ผู้ที่เดินทางเป็นประจำ

ทั้งหมดนี้ ขสมก. จะขอรับเงินสนับสนุนระยะเวลา 7 ปี รวมเป็นเงินประมาณ 9,674 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2565-2571 และตั้งแต่ปี 2572 ขสมก. จะต้องมีผลการดำเนินงานเพียงพอกับรายจ่าย ต้องมั่นใจได้ว่า ขสมก. จะสามารถเลี้ยงตัวเองได้โดยไม่เป็นภาระต่อรัฐอีกในอนาคต

ในวันนี้ การที่รัฐบาลได้ตั้งต้นแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับปากท้อง สุขภาพ และความเป็นอยู่ของชาวกรุง นับเป็นก้าวที่สำคัญก่อนที่วันอีกไม่นาน เราจะได้ใช้รถเมล์ไทยที่ประหยัด มีความสะดวกสบาย มีมาตรฐาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แทนรถยนต์ส่วนตัว ที่นับวันยิ่งเพิ่มภาระทำให้การจราจรติดขัด และช่วยลดฝุ่น PM 2.5 อีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *