หนุนความดีงามของวิถีอิสลามในเดือนรอมฎอน ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลก

ใจความสำคัญ

ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก แต่ละประเทศต่างมีมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดอย่างต่อเนื่องมาจนถึงบัดนี้ โดยในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สำนักจุฬาราชมนตรีได้ออกประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ไปยังพี่น้องชาวมุสลิมทุกท่าน อาทิ การงดละหมาดที่มัสยิดในทุกวันศุกร์ เพื่อลดการรวมตัวของผู้คน โดยแนะนำให้ละหมาดที่บ้านแทน มาตรการเว้นระยะ 1-2 เมตร งดเว้นกิจกรรมการรวมตัวเป็นกลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น

ในทุกปีชาวมุสลิมทั่วโลกมีช่วงเวลาสำคัญใน “เดือนรอมฎอน” ซึ่งหลายคนอาจจะรู้จักกันในนาม “เดือนถือศีลอด” หรือ “เดือนบวช” เพราะพี่น้องเพื่อนฝูงชาวมุสลิมทั้งหลายจะพร้อมใจกันอดน้ำและอาหารตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นไปจนถึงพระอาทิตย์ตก เพื่อสร้างความอดทนและระลึกถึงความอดอยากที่เกิดขึ้นในหมู่ของคนยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส

นอกเหนือจากการถือศีลอดแล้ว การปฏิบัติตัวของมุสลิมในช่วงเดือนนี้ยังมีความสำคัญมาก  เพราะเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการล้างบาป ที่จะต้องทำให้ร่างกายมีความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจ เป็นไปตามหลักการอิสลามที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน โดยปีนี้เดือนรอมฎอนจะอยู่ในห้วงเวลาประมาณวันที่ 23 หรือ 24 เมษายน ไปจนถึง 23 หรือ 24 พฤษภาคม 2563

และในเดือนรอมฎอนจะมีพี่น้องชาวมุสลิมออกมารวมตัวเพื่อทำกิจกรรมในสถานที่ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ล่าสุด ทางจุฬาราชมนตรี ได้ประกาศมาตรการป้องว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 (พ.ศ. 2563) โดยการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนในปีนี้ ยังคงให้ถือปฏิบัติตามหลักศาสนากำหนด แต่ขอความร่วมมืองดจัดเลี้ยงอาหารละศีลอดที่มัสยิด หรือสถานที่ใด ๆ ก็ตาม หากต้องการแบ่งปันอาหารให้กัน ต้องเป็นอาหารปรุงสุกที่ใส่บรรจุภัณฑ์ที่ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะ และงดกิจกรรมรวมตัวอื่น ๆ ที่มัสยิด หรือในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ เป็นต้น

ขณะเดียวกัน ทางคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้ออกคำแนะนำการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงเดือนรอมฎอน ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรค ทั้งภายในครอบครัวและในชุมชน โดยได้สื่อสารไปยังผู้ว่าราชการทุกจังหวัด เพื่อขอความร่วมมือให้ผู้ที่ถือศีลอดปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้

  1. หลีกเลี่ยงการสลามด้วยการสัมผัสมือ การสวมกอด และการสัมผัสแก้ม โดยให้ยกมือสลามกันเท่านั้น
  2. งดการไปร่วมละหมาดญะมาอะฮ์หรือละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดและปฏิบัติตามประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด โดยแนะนำให้ปฏิบัติศาสนกิจภายในบ้าน
  3. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกันและงดการแบ่งปันอาหารให้แก่กัน หากจำเป็นให้นั่งห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร และไม่จัดอาหารแบบใส่ถาดรวม (บุฟเฟต์) ให้แยกเป็นอาหารจานเดียว มีช้อนส้อมและแก้วน้ำเฉพาะของตนเอง และล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร
  4. หลีกเลี่ยงการไปสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนเป็นจำนวนมาก หากจำเป็นควรเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งและล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลให้สะอาดอยู่เสมอ
  5. กรณีมีความจำเป็นต้องปฏิบัติศาสนกิจในมัสยิด แนะนำให้เปิดหน้าต่างและผ้าม่านเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก งดการใช้เครื่องปรับอากาศ และให้คัดกรองทุกคนก่อนเข้ามัสยิด หากมีอาการไข้ (อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส) ไอ เจ็บคอ แม้จะมีอาการไม่มาก ให้งดเข้าร่วมและแนะนำให้สังเกตอาการที่บ้าน
  6. หากมีการสัมผัสบุคคลหรือไปสถานที่เสี่ยง เมื่อกลับเข้าบ้าน แนะนำให้รีบทำความสะอาดร่างกาย อาบน้ำสระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้า
  7. เลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและดื่มน้ำสะอาดมาก ๆ หลังรับประทานอาหาร นอกจากจะเป็นข้อควรปฏิบัติในการถือศีลอดที่ถูกต้องแล้วยังช่วยให้ร่างกายไม่ขาดน้ำในสภาพอากาศร้อนด้วย

สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัว แนะนำว่า ไม่ควรออกไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาข้างนอกบ้าน ขอให้ปฏิบัติศาสนกิจภายในบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสิ่งแวดล้อมภายนอก

การดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัดภายใต้แนวทางการป้องกันหลัก ๆ อย่าง การสวมหน้ากาก การล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ การเว้นระยะห่างกับผู้อื่น 1-2 เมตร เป็นวิธีป้องกันที่ทุกคนควรท่องไว้อย่างขึ้นใจ สำหรับพี่น้องมุสลิมที่กำลังเข้าสู่เดือนรอมฎอนทุกท่าน ก็ขอให้รักษาสุขภาพให้แข็งแรงและทำตามคำแนะนำเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด เพื่อปฏิบัติตามหลักศาสนาได้อย่างราบรื่นและสำเร็จดังใจปรารถนา


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *