รัฐบาลประกาศให้ภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างจาก SME วงเงินกว่าสี่แสนล้าน

คลิปแนะนำ, 29 กันยายน 2563

รู้หรือไม่ว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. สำคัญอย่างไรต่อผู้ประกอบการ SME ไทย

เพื่อช่วยผู้ประกอบการ SME ให้สามารถพลิกฟื้นกิจการภายหลังวิกฤติโควิด-19 มติคณะรัฐมนตรี รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุใหม่ ให้สนับสนุน SME และยังเพิ่มแต้มต่อ ให้สามารถแข่งขันการประกวดราคากับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้

สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่สนใจต้องขึ้นทะเบียนบัญชีสมาชิกกับ สสว. ผ่านระบบออนไลน์ หรือ ที่ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร หรือ OSS ซึ่งมีสาขาอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยต้องเข้าเกณฑ์เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อย (Micro Enterprise) วิสาหกิจขนาดย่อม (Small Enterprise) ตามนิยามของ สสว.

เมื่อผ่านเกณฑ์จึงสามารถขึ้นทะเบียนโครงการสนับสนุน SME ให้เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ที่หน้าเว็บไซต์ สสว. ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

29 กันยายน 2563/ 120 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

ส่งข้อคิดเห็น/คำถาม/ข้อเสนอแนะให้ สบนร.

เรื่องที่ควรอ่านต่อ

24 ธันวาคม 2563/ 33 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

22 เมษายน 2563/ 139 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

16 มิถุนายน 2563/ 444 Views/ เวลาอ่าน 8 นาที

19 กันยายน 2563/ 119 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

22 เมษายน 2563/ 353 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

19 พฤศจิกายน 2563/ 141 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

20 มกราคม 2564/ 109 Views/ เวลาอ่าน 3 นาที

28 ธันวาคม 2563/ 307 Views/ เวลาอ่าน 2 นาที

25 สิงหาคม 2563/ 188 Views/ เวลาอ่าน 6 นาที