รัฐบาลเจรจาสายการบินและบริษัทขนส่งทางบก เร่งช่วยประชาชนช่วงสงกรานต์

ใจความสำคัญ

  • การกลับมาระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงใกล้เทศกาลสงกรานต์นี้ ทำให้ประชาชนที่จองตั๋วเครื่องบินไว้ แต่จำเป็นต้องยกเลิกการเดินทาง หรือต้องเลื่อนการเดินทางออกไป อาจได้รับความเดือดร้อน vนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 v(ศบค.) เจรจากับทุกสายการบิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ซึ่งแต่ละสายการบินได้ตอบรับเป็นอย่างดี และเปิดให้มีการเลื่อนตั๋วเครื่องบินได้โดยมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ 2564 ซึ่งโดยปกติ คนไทยจำนวนมากนิยมเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อกราบขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ แต่ในปีนี้ เพื่อไม่ให้เชื้อโควิด-19 แพร่ไปจนยากจะควบคุม รัฐบาลจึงได้ประกาศมาตรการเพื่อควบคุมสถานการณ์ ทั้งการขอความร่วมมือให้ประชาชนพิจารณาระงับการเดินทางข้ามจังหวัด และที่สำคัญ คือ ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด อีกทั้งทุกจังหวัดก็มีมาตรการป้องกันโรคที่เข้มงวดขึ้นด้วย จึงส่งผลกระทบต่อแผนการเดินทางของหลาย ๆ คนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

นั่นทำให้เกิดคำถามจากประชาชนจำนวนมากว่า ตั๋วเครื่องบินที่จองเอาไว้ล่วงหน้าจะทำอย่างไร เลื่อนออกไปก่อนได้หรือไม่ คืนตั๋วได้หรือไม่ ขอเปลี่ยนแปลงเส้นทางได้หรือไม่

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จึงได้สั่งการให้ ศบค. เร่งเจรจากับผู้ประกอบการสายการบินต่าง ๆ เพื่อออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ประสงค์จะชะลอการเดินทางทั้งระหว่างเทศกาลสงกรานต์นี้ และระหว่างที่สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย ซึ่งทุกสายการบินต่างก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

สายการบินนกแอร์

ผู้โดยสารต้องกรอกแบบฟอร์ม https://forms.gle/16Q4pku7wzyayX4S9 ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง ซึ่งผู้โดยสารเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 1 ครั้ง แต่ต้องรับภาระส่วนต่างราคาตั๋ววันเดินทางใหม่ และจะต้องเดินทางภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในเส้นทางบินเดิมเท่านั้น หรือติดต่อ Nok Air Call Center ที่โทร 1318

สายการบินไทยสมายล์

ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินได้ล่วงหน้าก่อนเที่ยวบินเดิมออกไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร แต่ต้องชำระส่วนต่างราคาตั๋วของวันเดินทางใหม่ และต้องเดินทางภายในวันที่  31 ธันวาคม 2564 โดยสามารถติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ได้ที่ customer.service@thaismileair.com   หรือ โทร 1181 หรือ 02 118 8888

สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์

ผู้โดยสารสามารถแจ้งขอเปลี่ยนแปลงการเดินทางช่วงวันที่ 9 – 20 เมษายน 2564 ได้ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง โดยเปลี่ยนแปลง 1 ครั้ง ไม่เก็บค่าธรรมเนียมและไม่เก็บค่าส่วนต่าง แต่จะมีการยกเว้นบางช่วงเวลา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lionairthai.com

สายการบินไทยเวียตเจ็ท

ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ 1 ครั้งในเส้นทางบินเดิม โดยไม่มีค่าธรรมเนียมและส่วนต่างค่าโดยสาร วันเดินทางใหม่ต้องอยู่ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และจะต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงการเดินทางอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทางเดิม ติดต่อสอบถามผ่านระบบตอบกลับอัตโนมัติที่ https://skyfun.vietjetair.com/

สายการบินแอร์เอเชีย

ผู้โดยสารที่จองตั๋วเครื่องบินช่วงวันที่ 9-30 เมษายน 2564 ให้เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเที่ยวบิน แต่ไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางได้ โดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทางเดิม และวันเดินทางใหม่ต้องอยู่ภายใน 30 มิถุนายน 2564 ติดต่อทางเว็บไซต์ www.airasia.com

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 กระทรวงคมนาคมยังได้มีคำสั่งเพื่อควบคุมและลดความถี่ในการเดินทางบกด้วยเช่นกัน  ดังนี้

1. ให้หน่วยบริการระบบขนส่งการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์พิจารณาปรับเพิ่มมาตรการการอนุญาตให้คืนตั๋วโดยสาร โดยไม่หักค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด และให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน

2. กรณีการให้บริการโดยสารระหว่างเมือง และในเมือง ให้เข้มงวดช่องทาง ทางตรวจ คัดกรอง และป้องกันดูแลอย่างเข้มงวดที่สุด ให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดูแล เพิ่มความถี่ ให้มากที่สุด

3. ให้หมั่นดูแล ทำความสะอาด ทั้งบริเวณทุกผิวสัมผัส ห้องสุขา ช่องแอร์ ให้มากที่สุด โดยให้ทำทุกชั่วโมง

4. ให้ตรวจสอบ คัดกรอง พนักงานผู้ให้บริการ ในทุกระบบ และสวมใส่หน้ากากอนามัย ทำความสะอาดมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และตรวจสอบอุณหภูมิก่อนให้บริการทุกครั้ง โดยให้ทำสมุดตรวจสอบ อุณหภูมิก่อนและหลังการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดที่สุด

5. ให้ทุกหน่วยงานรายงานรายชื่อและจำนวนข้าราชการ พนักงาน ผู้ติดเชื้อ ทุกวัน ทุกหน่วยงานอย่างเคร่งครัดต่อกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงฯ รวมทั้งมาตรการกำกับ ดูแล

แม้จะมีความกังวลว่า การเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์อาจทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขยายไปในวงกว้างมากขึ้น แต่หากพวกเราทุกคนร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด การ์ดไม่ตก ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในที่สาธารณะ การล้างมือบ่อย ๆ การเว้นระยะห่างทางสังคม และหมั่นสังเกตอาการของตัวเองอยู่เสมอ เมื่อมีอาการที่อาจเข้าข่ายโรคโควิด-19 ก็แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือเข้ารับการตรวจคัดกรอง รวมทั้งกักตัวสังเกตอาการด้วยตนเองหากไม่แน่ใจ ก็จะช่วยลดการแพร่เชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้สถานการณ์การระบาดคลี่คลายได้โดยเร็ว 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *